Pracownik Katedry Badań Konsumpcji na VIII Europejskim Kongresie Samorządów

Dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE z Katedry Badań Konsumpcji uczestniczyła w panelu dyskusyjnym "Kooperacja biznesu i samorządów – wpływ zagranicznych inwestorów na regionalną gospodarkę oraz zrównoważony rozwój społeczny, edukacyjny i środowiskowy", który odbył się 6 marca w ramach VIII Europejskiego Kongresu Samorządów.

Przedmiotem debaty panelowej był szeroko rozumiany wpływ działalności biznesowej firm z zagranicznym kapitałem na lokalną gospodarkę oraz potencjał rozwoju regionu w wymiarze społecznym, edukacyjnym i środowiskowym. Dyskusję moderował dr Tomasz Walczak z Kancelarii Łukaszewicz & Partners, a oprócz dr hab. Jolanty Zrałek, prof. UE wzięli w niej udział:

  • Tomasz Sielicki – Burmistrz Świebodzina,
  • dr Paweł Kaczmarczyk – Dyrektor ds. Rozwoju i Partnerstw w Fundacji Rodziny Czepczyńskich,
  • Anna Papka – Public Policy Manager, Sustainability CEE w firmie Amazon

Jako przedstawicielka środowiska akademickiego prof. Zrałek przedstawiła możliwości i narzędzia współpracy szkół wyższych z biznesem ilustrując swoją wypowiedź konkretnymi przykładami takich inicjatyw podejmowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zwróciła także uwagę na korzyści, jakie czerpią ze współpracy zarówno bezpośredni partnerzy, jak i cały region.

VIII Europejskiego Kongresu Samorządów odbył się w tym roku w Mikołajkach, w dniach 6-7 marca. Wydarzenie to zorganizował Instytut Studiów Wschodnich w ramach tegorocznego Forum Ekonomicznego.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu można znaleźć pod linkiem.