Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekt "Empowering Entrepreneurs through SME Financing Education" (SEED FUND)

Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego rozpoczęli realizację trzyletniego projektu "Empowering Entrepreneurs through SME Financing Education" (SEED FUND). Projekt finansowany jest ze środków Programu Erasmus+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.

W projekt zaangażowanych jest 10 partnerów. Liderem projektu jest University of Strasbourg (Francja). Pozostałe uczelnie partnerskie to: University of Piraeus Research Centre (Grecja), University of the Peloponnese (Grecja), University of West Macedonia (Grecja), University of Burgos (Hiszpania), Neapolis University Pafos (Cypr), University of National and World Economy (Bułgaria) i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W projekcie udział biorą również przedstawiciele biznesu: firma Syncnify (Francja) oraz PA Partners for Skills Development (Cypr).

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności MŚP do analizy informacji dotyczących możliwości finansowania, minimalizując przy tym wpływ dezinformacji. Projekt ma na celu kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych poprzez edukację i wsparcie w wykorzystywaniu technologii cyfrowych do oceny szans finansowania. Skierowany jest w szczególności do absolwentów uczelni i młodych przedsiębiorców, oferując wsparcie w zdobywaniu umiejętności innowacyjnych i przedsiębiorczych, promując także postawę otwartości na transformację cyfrową. Projekt ma również promować współpracę i wymianę doświadczeń między uczestnikami a instytucjami edukacyjnymi oraz sektorem prywatnym. Efektem ma być stworzenie innowacyjnego i interaktywnego kursu w oparciu o platformę e-learningową.

Wartość projektu: 400 000 EUR
Czas trwania: 1 września 2023 – 31 sierpnia 2026
Project no 2023-1-FR01-KA220-HED-000156662

Zespół realizujący projekt:

  • dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE - (kierownik projektu z ramienia Uczelni),
  • dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, prof. UE,
  • dr Martyna Wronka-Pośpiech.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy