Przejdź do menu Przejdź do treści

Relacja z II Konferencji Naukowej pt. "Człowiek w rachunkowości. Interdyscyplinarne badania rachunkowości"

20 maja 2024 roku w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się II Konferencja Naukowa "Człowiek w rachunkowości. Interdyscyplinarne badania rachunkowości", zorganizowana przez Katedrę Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Celem konferencji było poddanie naukowej dyskusji projektów oraz wyników badań prowadzonych przez przedstawicieli krajowych ośrodków akademickich, prowadzących badania interdyscyplinarne, łączących rachunkowość z innymi obszarami nauki. Centralną rolę w tych badaniach zajmuje człowiek jako podmiot aplikujący regulacje rachunkowości.

Wszystkie sesje umożliwiały bezpłatne uczestnictwo online, zwiększając znacząco zasięg konferencji i angażując szerszy krąg zainteresowanych podmiotów. Prezentowane referaty dotyczyły m.in. roli kultury w realizacji działań kontroli zarządczej, wartości społecznych w rachunkowości, preferencji i niepewności w pracy księgowych oraz oddziaływania nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, na pracę księgowych oraz dydaktykę rachunkowości. Poza badaczami z ośrodków akademickich, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz członkowie organizacji zrzeszających profesje związane z rachunkowością - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - pozwalając na wieloaspektową dyskusję poruszanych tematów.

W trakcie konferencji odbyło się także wręczenie nagrody za najlepszą pracę magisterską z zakresu badań ukierunkowanych na rolę człowieka w prowadzeniu rachunkowości we współczesnych przedsiębiorstwach. Nagrodę tę otrzymała Pani mgr Justyna Klimek za swoją pracę magisterską pt. “Emocje w pracy księgowych”. Komitet Naukowy konferencji przyznał również wyróżnienie za najlepszy referat zaprezentowany w trakcie konferencji. Wyróżniono referat pt. “„Let your ‘Yes’ mean ‘Yes,’ and your ‘No’ mean ‘No.’ Anything more is from the evil one. Catholicism and readability of letters to shareholders”, autorstwa dra hab. Piotra Wójtowicza oraz dra hab. Konrada Grabińskiego reprezentujących Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca