Przejdź do menu Przejdź do treści

Relacja z Tygodnia Starości w Mieście Nauki z udziałem pracownika naszej Uczelni

W ramach Tygodnia Starości, który był częścią 50 Tygodni w Mieście Nauki Katowice, dr Łucja Waligóra poprowadziła trzy niezwykle interesujące wydarzenia, które cieszyły się zainteresowaniem odbiorców.

Środa, 05.06.2024 - Warsztat "Skuteczna współpraca wielopokoleniowa"

W Ministerstwie ds. Samotności, dr Łucja Waligóra poprowadziła warsztat dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. "Skuteczna współpraca wielopokoleniowa". Spotkanie przyciągnęło wielu uczestników, którzy pracowali w różnorodnych grupach wiekowych, wymieniając się historiami i doświadczeniami. Uczestnicy wspólnie tworzyli projekty promujące współpracę i zrozumienie między pokoleniami, co przyczyniło się do budowania świadomości i zrozumienia różnic między nimi oraz rozwijania umiejętności komunikacyjnych i kreatywności​​.

Czwartek, 06.06.2024 - Wykład "Wiek niejedno ma imię - wielowymiarowa konceptualizacja procesu starzenia się"

Kolejnego dnia, w Kato Science Corner, dr Łucja Waligóra wygłosiła wykład pt. "Wiek niejedno ma imię - wielowymiarowa konceptualizacja procesu starzenia się". Wykład zgromadził grono słuchaczy, którzy z zainteresowaniem słuchali o różnych teoriach i klasyfikacjach wieku, podkreślających złożoność procesu starzenia się. Dr Waligóra omówiła biologiczne, psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania starzenia się, różnice między wiekiem chronologicznym a biologicznym oraz wyzwania związane z wykluczeniem społecznym osób starszych​​.

Niedziela, 09.06.2024 - Wykład i dyskusja "Krytyka koncepcji różnorodności międzypokoleniowej"

W ostatnim dniu Tygodnia Starości, w sali Uniwersytetu Śląskiego, dr Łucja Waligóra poprowadziła wykład połączony z otwartą dyskusją pt. "Krytyka koncepcji różnorodności międzypokoleniowej". Wydarzenie to przyciągnęło uczestników, którzy aktywnie brali udział w dyskusji na temat głównych założeń koncepcji różnorodności międzypokoleniowej oraz jej potencjalnych ograniczeń. Dr Waligóra moderowała dyskusję, zachęcając uczestników do dzielenia się swoimi refleksjami i doświadczeniami, co pozwoliło na głębsze zrozumienie i szacunek dla różnic pokoleniowych​​.

Wydarzenia te nie tylko poszerzyły wiedzę uczestników na temat starzenia się, ale również promowały współpracę międzypokoleniową oraz aktywne i zdrowe starzenie się. Uczestnicy mieli okazję do refleksji, dyskusji oraz wymiany doświadczeń, co z pewnością przyczyniło się do budowania bardziej świadomego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca