Relokacja biur w budynku N


Informujemy o dokonanej relokacji biur znajdujących się w budynku N:

a) Działu Płac do pomieszczeń o numerach 257, 258, 260, 261, 262 (segment C, II piętro, wejście C od ul. Koszarowej 6). Przejście z segmentu A (wejście od ul. Adamskiego 7) korytarzem piętra I (poziom biur kanclerskich).

b) Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej do pomieszczenia o numerze 258 (segment C, II piętro, wejście C od ul. Koszarowej 6). Przejście z segmentu A (wejście od ul. Adamskiego 7) korytarzem piętra I (poziom biur kanclerskich).

b) Działu Finansowo-Księgowego, w zakresie:
- Zespołu Rozliczeń Międzynarodowych i Wyjazdów do pomieszczenia 008 (segment A, parter, wejście A od ul. Adamskiego 7)
- p.o. Kierownika Działu Finansowo-Księgowego do pomieszczenia 175 (segment C, I piętro, wejście C od ul. Koszarowej 6. Przejście z segmentu A (wejście od ul. Adamskiego 7) korytarzem parteru.

Pozostałe biura Działu Finansowo-Księgowego w tym lokalizacja KASY pozostają bez zmian.

Stosowne zmiany zostaną niezwłocznie uwzględnione na tablicach informacyjnych umieszczonych na każdym z trzech wejść do budynku N (wejście A, B, C).