Seminarium dla naukowców i przedsiębiorców


23 września 2013 roku w Gliwicach Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej funkcjonujący w Politechnice Śląskiej organizuje seminarium pt. "Dzień Projektożerców".

Wydarzenie to będzie okazją dla naukowców i przedsiębiorców ze Śląska i Opolszczyzny do zapoznania się z nowymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w tym: programów europejskich, strukturalnych oraz programów krajowych.

Seminarium ma na celu przekrojowe przedstawienie całego wachlarzu programów wspierających  finansowanie projektów badawczych, zarówno pod kątem ich ogólnych zasad jak i samej realizacji projektów. Jednocześnie spotkanie stworzy możliwości nawiązania wzajemnej współpracy firm i jednostek badawczych.

Seminarium towarzyszyć będzie interaktywna wystawa przykładowych projektów realizowanych w regionie oraz wspólny piknik pod chmurką dla wszystkich uczestników.

Więcej informacji