Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminarium naukowe pt. "Filozoficznie o ekonomii"

21 kwietnia br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się seminarium naukowe pt. "Filozoficznie o ekonomii". Na wydarzenie zaprasza Katedra Inwestycji we współpracy z Katedrą Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Polską Siecią Filozofii Ekonomii.

Polska Sieć Filozofii Ekonomii działa od 2014 r. zrzeszając filozofów, ekonomistów oraz badaczy reprezentujących inne nauki humanistyczne i społeczne. Łączy ich wspólne zainteresowanie filozoficzną refleksją nad ekonomią. Podzielają w szczególności przekonanie, że metody stosowane w badaniach ekonomicznych oraz założenia wartościujące, respektowane lub akceptowane przez ekonomistów wymagają pogłębionej refleksji. Referaty wygłoszone podczas seminarium oraz pogłębiona dyskusja są szczególną okazją dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny badawcze oraz dla studentów studiów doktoranckich aby pogłębić wiedzę z zakresu filozoficznych podstaw ekonomii.

Prelegenci podczas seminarium poruszą takie zagadnienia, jak:

  • Czym jest filozofia ekonomii?
  • Dlaczego ekonomiści interesują się filozofią?
  • Jaka jest natura modeli ekonomicznych?
  • Czy teorie ekonomiczne są wolne od sądów wartościujących?    

Zgłoszenia

Do 17 marca można zgłosić propozycję wystąpienia, tj. tytuł tekstu oraz jego abstrakt. Osoby, których propozycje zostaną zaakceptowane zostaną o tym poinformowane do 24 marca, a kolejno będą musiały przesłać pełny tekst artykułu do 14 kwietnia.

Seminarium będzie przebiegać według formuły:

  • referat (30 minut);
  • komentarz (15 minut);
  • otwarta dyskusja (15 minut).

Propozycje wystąpień należy zgłaszać na adres: monika.foltyn-zarychta@uekat.pl jednocześnie wysyłając do wiadomości PSFE (philecopl@gmail.com).

Więcej informacji na stronie.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy