Przejdź do menu Przejdź do treści

Sukces Młodych Naukowców - ekonomiczne i ekologiczne wymiary wartości w wyborach konsumentów

Miło nam poinformować, że zespół Młodych Naukowców pod kierownictwem mgra Jakuba Kubiczka opublikował artykuł pt. "Perspective of Created Value in Consumer Choice: Comparison of Economic and Ecological Dimensions" w prestiżowym czasopiśmie SAGE Open z JCR (IF=2.00, CiteScore=3.00, 70 pkt MNSiW). 

Międzynarodowa współpraca badawcza 

Podczas opracowywania badań zespół w składzie: mgr Jakub Kubiczek (koordynator), mgr Bartłomiej Hadasik, mgr Dominika Krawczyńska, dr Kornelia Przedworska, mgr Aleksandra Ryczko współpracował z Eriką Zsuzsanną Madarász z Széchenyi István University w Gyo′′r (Węgry). 

Publikacja tego artykułu stanowi dla nas wielki zaszczyt oraz jest dowodem na to, że młodzi naukowcy mogą mieć realny wpływ na kształtowanie dyskursu na temat zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że nasza praca przyczyni się do głębszego zrozumienia, w jaki sposób ekonomia i ekologia wpływają na decyzje konsumentów. Chciałbym serdecznie podziękować całemu zespołowi za ich ciężką pracę. Razem tworzymy przyszłość i pokazujemy, że Młodzi Naukowcy potrafią prowadzić badania na bardzo wysokim poziomie - mówi mgr Jakub Kubiczek.

Wyniki badań elementem projektu badawczego

Artykuł jest jednym z kluczowych efektów realizacji projektu „Ekologia czy ekonomia – determinanty i skłonność Polaków do transformacji energetycznej”. Projekt ten, dofinansowany przez GZM Metropolię w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki w latach 2022-2024", ma na celu zgłębienie preferencji konsumentów dotyczących przyszłości energetyki w Polsce, z równoczesnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych.

Młodzi naukowcy wykorzystując komentarze z Allegro (największego portalu e-commerce w Polsce) zidentyfikowali składowe wartości produktów, na które konsumenci zwracają szczególnie uwagę. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że konsumenci w swoich recenzjach konsekwentnie odnoszą się do wymiarów ekonomicznych. Szczególny nacisk kładziony jest na jakość dóbr, ich cenę oraz relację ceny do jakości. Z drugiej strony, aspekty ekologiczne są traktowane w recenzjach w sposób marginalny, co sugeruje, że w porównaniu z rozważaniami ekonomicznymi, mają one mniejsze znaczenie dla konsumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem oraz dalszego śledzenia wyników naszego projektu.

Więcej informacji nt. projektu

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3