Terminy rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2013/2014

Podajemy terminy rozpoczęcia zajęć nowego roku akademickiego w Katowicach, Bielsku-Białej i Rybniku.


 1. Studenci studiów stacjonarnych: 30 września

 2. Studenci studiów niestacjonarnych:

  • Studenci I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych:

   12 października

   28 września
   (studenci I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomii)

  • Studenci I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych:

   19 października

  • Studenci wyższych lat studiów niestacjonarnych:

   28 września