Przejdź do menu Przejdź do treści

TOP4HoneyChains - nowy projekt badawczo-rozwojowy Horyzont 2020 na naszej uczelni

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest partnerem w międzynarodowym projekcie: Godna zaufania i zrównoważona otwarta platforma dla inteligentnych łańcuchów wartości miodu [akronim: TOP4HoneyChains] (Trustable and Sustainable Open Platform for Smart Honey Value Chains).

Projekt jest realizowany w ramach europejskiego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji  Horyzont 2020 – inicjatywa  ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD: Bardziej transparentne systemy rolno-żywnościowe dla konsumentów i innych interesariuszy w łańcuchu wartości żywności oparte na ICT (More transparent agri-food systems for consumers and other stakeholders along the food value chain based on ICT technologies). Partnerem w konsorcjum ICT-AGRI-FOOD ze strony polskiej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a trzyletni (2023-2026) projekt TOP4HoneyChains jest realizowany i finansowany w ramach II konkursu ERA -NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD (2022).

Projekt jest realizowany w konsorcjum uczelni wyższych, instytutów badawczych, organizacji rządowych oraz pozarządowych z Polski, Turcji, Łotwy i Argentyny. W skład zespołu polskiego, reprezentującego naszą uczelnię wchodzą:

  • Prof. dr hab. Ewa Ziemba – Kierownik projektu
  • Dr Monika Eisenbardt 
  • Dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UEKat 
  • Dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UEWroc 

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie projektu w języku polskim i angielskim.

dofinansowano ze środków budżetu państwa
program, projekt, beneficjent
Dołącz do nas

Nasi partnerzy