Trwa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "(KO)media"


W dniach 18-20 września 2013 r. odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "(KO)media. Konteksty dyskursu medialnego: (KO)munikacja, (KO)operacja, (KO)ntestacja" organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Samodzielny Zakład Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów). Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet im. Konstantyna Filozofa w Nitrze (Katedra Komunikacji Masowej i Reklamy), partnerami: Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Pradze oraz Europejska Akademia Zarządzania, Marketingu i Mediów w Bratysławie.

W przedsięwzięciu, które jest kontynuacją spotkań naukowych realizowanych dotychczas w Nitrze i Pradze, udział bierze ponad 70 naukowców z uczelni krajowych i zagranicznych. Badacze będą dyskutować m.in. o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania mediów, odpowiedzialności dziennikarzy, kooperacji i kontestacji w sieciach społecznościowych, komunikacji marketingowej i edukacji medialnej.

Organizatorzy zorganizowali także panel dyskusyjny zatytułowany "Intencje i kompetencje nadawcy i odbiorcy komunikatów medialnych". W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele środowiska medialnego: ks. Marek Gancarczyk ("Gość Niedzielny"), Henryk Grzonka (Polskie Radio Katowice), Aleksandra Klich ("Gazeta Wyborcza"), Jerzy Nachel (TVP Katowice), Marek Twaróg ("Dziennik Zachodni"). Dyskusja odbędzie się 18 września br. (godz. 16.00) w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (ul. Bogucicka 3).

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Jego Ekscelencję Vasila Grivnę, Ambasadora Republiki Słowackiej oraz Jego Ekscelencję Jana Sechtera, Ambasadora Republiki Czeskiej oraz patronatem honorowym Prezydenta Miasta Katowice.

Więcej informacji: www.komedia2013.ue.katowice.pl