Przejdź do menu Przejdź do treści

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach partnerem w projekcie finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest partnerem w projekcie: "SME Joint Ventures in V4 countries to strengthen SMEs through supporting innovation in education" (22220800) finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Projekt jest realizowany przez: dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmalę, prof. UE, dr hab. Katarzynę Bratnicką-Myśliwiec, prof. UE, dr hab. Dominikę Bochańczyk-Kupkę, prof. UE oraz dr hab. Joannę Błach, prof. UE.

Liderem projektu jest Budapest Business School (Węgry). Pozostałe uczelnie wchodzące w skład konsorcjum badawczego to: School of Business UCT Prague (Czechy), János Selye University (Słowacja) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Głównym celem projektu jest rozwój edukacji na temat małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) poprzez wzmacnianie umiejętności i kompetencji studentów do uruchamiania startupów w regionach V4, stymulowanie współpracy transgranicznej w zakresie przedsiębiorczości w regionie V4, a także budowanie nowych sieci biznesowych dla MŚP, start-upów i instytucji badawczych w V4 i poza nią. Efektem będzie stworzenie innowacyjnego i interaktywnego kursu dedykowanego studentom, który umożliwi im zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej zakładania nowych transgranicznych przedsięwzięć lub wspólnego tworzenia projektów w środowisku biznesowym krajów zrzeszonych w V4.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca