Przejdź do menu Przejdź do treści

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wśród uczelni technicznych - gościnnie na konferencji o nowym wymiarze edukacji

26 maja 2023 r. w budynku JSW S.A. w Katowicach odbyła się konferencja pt. "JSW Wydobywamy Pokłady Wiedzy, Umiejętności i Kompetencji". W wydarzeniu udział wzięli liczni przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Dr Katarzyna Olejko miała okazję uczestniczyć w dyskusji prowadzonej w jednym z paneli poświęconemu akademickiemu wymiarowi edukacji JSW, moderowanym przez dr hab. Marka Borowskiego, Prof. AGH. Wśród wielu problemów omawianych w trakcie spotkania znalazła się podyplomowa edukacja menedżerska na najwyższym poziomie. Konkluzją gorącej dyskusji było miedzy innymi stwierdzenie, że poza niezwykle istotnymi kompetencjami z obszaru nauk technicznych, równie dużą rolę odgrywają kompetencje społeczne, a w szczególności umiejętność sprawnego zarządzania na każdym poziomie organizacji. I tu otwiera się pole dla intensyfikacji współpracy naszego Uniwersytetu z uczelniami i instytutami zajmującymi się głównie naukami technicznymi, licznie reprezentowanymi w trakcie konferencji.

W konferencji uczestniczyli także Członkowie Zarządu JSW S.A..

Artur Wojtków - Zastępca Prezesa Zarządu JSW S.A. ds. Pracy i Polityki Społecznej odnosząc się do zagadnień poruszanych na konferencji i do współpracy naszego Uniwersytetu ze Spółką stwierdził, że:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. od lat współpracuje z uczelniami wyższymi, między innymi w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Przykładem takiej współpracy jest właśnie konferencja pt. "JSW Wydobywamy Pokłady Wiedzy, Umiejętności i Kompetencji" organizowana przez naszą spółkę zależną JSW Sig, na którą zaprosiliśmy również przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Widzimy, że nasze wspólne działania przynoszą wymierne korzyści, zarówno samej Spółce jak i osobom w niej zatrudnionym. Spółka zyskuje wykwalifikowanych specjalistów, a pracownicy doskonaląc swoje dotychczasowe umiejętności odkrywają często nowe obszary wiedzy, które pozwalają im na budowę i wzmacnianie swojego potencjału rozwojowego. Jest to niewątpliwie istotny kapitał wypracowywany na przyszłość. Nie muszę przekonywać jak ważne są nasze działania w kontekście promowanej obecnie koncepcji rozwoju i edukacji trwającej przez całe życie.

Dlatego też współpracujemy z największymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi, zarówno tymi specjalizującymi się w naukach technicznych jak i z tymi, których głównym obszarem aktywności są ekonomia i zarządzanie. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie, w dobie intensywnego rozwoju, wykwalifikowany pracownik powinien posiadać interdyscyplinarne wykształcenie. Stąd też nasza ścisła i wieloletnia współpraca  z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Chcę także podkreślić, że realizując politykę odpowiedzialności społecznej Spółka wspiera rozwój praktycznych umiejętności studentów UE w Katowicach. Niebawem wejdą oni na rynek pracy i być może będą naszymi pracownikami.  Dodatkowo pracownicy JSW S.A. jako mentorzy pomagają studentom w pozyskiwaniu informacji wykorzystywanych w pracach dyplomowych. Organizujemy również specjalistyczne wykłady, czy konferencje. Jestem przekonany, że tak intensywna współpraca jest niezwykle społecznie pożyteczna i będzie się w dalszym ciągu rozwijać.

Głos zabrał także Gabriel Cyrulik - Prezes Zarządu JSW Sig sp. z o.o.:

Jest to dla nas wyróżnienie i motywacja do dalszych działań na rzecz wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu najnowszych osiągnieć i narzędzi edukacyjnych, a także w zakresie zarządzania poprzez kompetencje, zarządzania projektami i nowoczesnych narzędzi w komunikacji. Zwracam również uwagę, że nasza konferencja odbywa się w cieniu trwających obchodów 30-lecia działalności JSW SA. Spółki liderującej w sektorze wydobycia węgla koksującego i mocno obecnej na rynku przetwarzania tego produktu.

 

Dr Aldona Urbanek – Kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju - JSW Sig sp. z o.o. po Konferencji wypowiedziała się:

Państwa poparcie dla tej inicjatywy pozwoliło na zbudowanie szerokiej platformy wymiany doświadczeń, myśli w zakresie dobrych praktyk oraz kierunków rozwoju systemu szkoleniowego. Umocniło nas również w przekonaniu, że nasze działania służą przedstawicielom szczebla menadżerskiego i pozytywnie wpływają na dalszy rozwój kluczowych aspektów zarządzania współczesną edukacją zawodową.

O współpracy wypowiedziała się także dr Katarzyna Olejko:

Chcę podkreślić, że Uniwersytet Ekonomiczny już teraz realizuje projekt podyplomowych studiów techniczno-ekonomicznych we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa dla PGG S.A. Z JSW S.A. współpracujemy niezwykle intensywnie od wielu lat i realizujemy dla całej GK JSW studia ukierunkowane na nadzór korporacyjny. JSW S.A. jest naszym Partnerem Strategicznym. Konferencja sprzyjała dyskusji na temat perspektyw rozwoju współpracy, zarówno z wymienionymi spółkami jako i z Uczelniami i Instytutami Badawczymi. Już w jej trakcie pojawił się zarys kolejnego projektu. Takie wydarzenia są niezwykle cenne, stąd serdecznie dziękuję za zaproszenie organizatorom, a w szczególności Prezesowi Spółki JSW Sig, Panu Gabrielowi Cyrulikowi. - dr Katarzyna Olejko, adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca