Przejdź do menu Przejdź do treści

VI Śląskie Forum Audytu [relacja]

22 września 2023 r. w murach naszej Alma Mater odbyło się uroczyste VI Śląskie Forum Audytu pod patronatem JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak. Uroczystość skupiła członków i sympatyków PIWK, których miała zaszczyt zaprosić nasza Uczelnia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) wraz z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o. (PIKW), Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW), SQD Alliance Sp. z o.o., DEKRA Polska sp. z o.o. oraz Klubem Liderów Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych.

VI Śląskie Forum Audytu zostało zorganizowane na kanwie studiów podyplomowych:

 • Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej;
 • Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni;
 • Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej;
 • Audyt śledczy;
 • Akademia biznesu.

W ramach Forum zostały zaprezentowane problemy w zakresie tematyki związanej z ETYKĄ PRACY W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII - TEORIA I PRAKTYKA, występującą we współczesnej rzeczywistości gospodarczej, będącą z jednej strony przedmiotem dociekań naukowych, lecz jednocześnie, dzięki spotkaniu z uczestnikami Forum, mającą swoje odzwierciedlenie w praktyce.

Na konferencji uczestnicy VI Forum poruszyli następujące tematy:

 • Prof. dr hab. Jan Wojtyła (Rektor Senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Członek Komisji Nadzoru Finansowego - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP): " Współczesne dylematy etyki pracy.";
 • Dr Michał Wójcik (Minister, Członek Rady Ministrów): " Etyka – spojrzenie przez pryzmat regulacji prawnych w wybranych obszarach. Refleksja ogólna ";
 • Paweł Cybulski (Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, doradca podatkowy, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej): " Etyka i technologia jako istotne elementy ram AML/CFT ";
 • Dr Krzysztof Hus (Dyrektor Departamentu ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Węglokoks S.A., Adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach): " Prawo pracy w aspekcie wykorzystania algorytmów i sztucznej inteligencji";
 • Marek Dyjasz (Członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska. Ekspert PIKW) : " Etyka w zadaniach audytora śledczego ";
 • Beata Praszczyk (Dyrektor Departamentu QS PACT w SQD Alliance Sp. z o.o.), Anna Niedźwiedzka-Kubieniec (Trener, konsultant, Certyfikowany auditor IATF & VDA 6.1 SQD Alliance Sp. z o.o.) : " Etyka w nowoczesnych technologiach. Wymagania dotyczące ESG "; 
 • Alicja Hoc-Rolińska (Ekspert PIKW, Audytor Wewnętrzny w Korpusie Służby Cywilnej): " Etyka pracy w kontekście zmieniającego się otoczenia ";
 • Antoni Sekuła (Ekspert PIKW): "Niezależność audytu wewnętrznego a obiektywizm audytora"
 • Dr Ewa Czarnecka-Wójcik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Kierownik Studiów Podyplomowych realizowanych we współpracy z PIKW; CAKW,DEKRA Polska sp. z o.o. oraz SQD Alliance Sp. z o.o.), Ireneusz Jabłoński (Członek Zarządu PIKW), "Podsumowanie spotkania".

Podjęte kwestie, będące przedmiotem analizy naukowej skonfrontowanej z praktyką biznesu, wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczestników Forum i zachęciły do dalszych dociekań w ramach kolejnych edycji studiów podyplomowych.

O pozytywnym ich odbiorze świadczy fakt, iż kierownicy studiów podyplomowych - dr Ewa Czarnecka-Wójcikdr Maria Kocot oraz dr Damian Kocot - utrzymują ciągły kontakt z ich uczestnikami, czego potwierdzeniem była wysoka frekwencja obecnej edycji Forum.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy