XV Zjazd Socjologów z udziałem pracowników Uczelni


W  dniach 10-14 września br. w Szczecinie odbył się w XV Zjazd Socjologów. Obrady przebiegały pod hasłem "Co po kryzysie". Skupił on luminarzy polskiej socjologii takich jak profesora Wojciecha Świątkiewicza, profesora Ireneusza Krzemińskiego, profesora Marka S. Szczepańskiego czy też profesor Kazimierę Wódz. W czasie sesji plenarnych omawiano zagadnienia przeobrażeń instytucji społecznych, kapitałów społeczeństwa polskiego a także społecznych konsekwencji technologii. Oprócz uczty intelektualnej organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, w tym zwiedzanie schronów Szczecina gdzie można było poznać rzadkie dziś sposoby ekspresji i autoprezentacji.

Spośród kilkuset propozycji grup tematycznych wybrano jedynie 91 w tym propozycję dr Pawła Koconia – pracownika Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych UE w Katowicach i dr Beaty Pawłowskiej z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytutu Socjologii UŁ. Nazwa grupy tematycznej brzmiała "Świat organizacji społecznych. Emocje, procesy, kultura, działania". Taki temat jest pokłosiem m.in. programu badań prowadzonego przez prof. UE dr hab. Aldonę Frączkiewicz Wronkę - Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych UE w Katowicach.

W grupie tej z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych oprócz współorganizatora udzielała się także dr Anna Adamus-Matuszyńska. Omawiano zagadnienia związane z podmiotowością i tożsamością menadżerów a także różnorodne sposoby zarządzania emocjami w odmiennych środowiskach zawodowych. Wojciech Pawlik z Akademii Górniczo Hutniczej konfrontował wytwarzanie emocji z procedurami towarzyszącymi kulturze organizacyjnej a dr Anna Adamus-Matuszyńska i Izabela Niziołek z SGGW ukazały zagadnienia stresu w miejscu pracy. Obrady grupy zakończyła burzliwa dyskusja.

Pokłosiem organizowanej przez dra Pawła Koconia i Beatę Pawłowską grupy tematycznej będzie publikacja.