Przejdź do menu Przejdź do treści

XVI Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 7-9 maja 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XVI Europejski Kongres Gospodarczy. W wydarzeniu weźmie udział JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz eksperci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

O Kongresie

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) to szerokie, różnorodne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki. Szeroki program najbliższego, trzydniowego spotkania obejmuje spektrum najważniejszych, aktualnych kwestii społeczno-gospodarczych. Wśród nich wskazać można problematykę transformacji sektora paliw i energii oraz całej gospodarki w kierunku wyeliminowania ich negatywnego wpływu na klimat. Jak wskazują organizatorzy: "Ograniczanie śladu węglowego, zrównoważona produkcja, zielone finansowanie inwestycji, cele środowiskowej i społecznej odpowiedzialności firm to dziś tematy, którymi biznes żyje – z prostego powodu: działania w tym obszarze decydują już dziś o jutrzejszej konkurencyjności". Wśród poruszanych zagadnień znajdą się także konsewkencje procesów digitalizacji gospodarki oraz tematy związane z geopolityką.

Eksperci UE Katowice podczas wydarzenia

Dzień 1 - 7 maja 2024 r.

 • 14:30-16:00, w wystąpieniu pt. "Euro w świetle doświadczeń" weźmie udział prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Tematyka spotkania: W strefie czy poza? Czy warto wrócić do poważnej dyskusji na temat przyjęcia przez nasz kraj wspólnej waluty w najbliższych latach? Przegląd doświadczeń krajów, które przyjęły euro w niedalekiej przeszłości: Litwa, Słowenia, Słowacja, Chorwacja. 

Dzień 2 - 8 maja 2024 r.,

 • 09:30-11:00, w wystąpieniu pt. "Wyzwania rynku pracy' weźmie udział dr hab. inż. Anna Skórska, prof. UE.

Tematyka spotkania: Zasoby rynku pracy a potrzeby gospodarki. Jak pokryć lub zmniejszyć lukę? Aktywizacja zawodowa – gdzie są rezerwy? Jak zwiększyć efektywność: rozwój kompetencji, rozwiązania organizacyjne, technologie, cyfryzacja i robotyzacja. Kształcenie dla rynku pracy.

 • 09:30-11:00, w wystąpieniu pt. "Demografia: gospodarka i społeczeństwo" weźmie udział prof. dr hab. Grażyna Trzpiot.

Tematyka spotkania: Trendy demograficzne jako problem gospodarczy, finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych. Jakie zmiany zostaną wymuszone przez nieuchronne zjawiska demograficzne?

 • 09:30-11:00, w wystąpieniu pt. "Człowiek w mieście, miasto dla człowieka" weźmie udział prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek.

Tematyka spotkania: Jakość życia w mieście: oczekiwania mieszkańców vs. możliwości miast. Czy teraźniejszość nadąży za przyszłością? W co inwestować, co zmieniać, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami. Prywatni inwestorzy i samorząd – jak to robić wspólnie? Inwestycje a komunikacja z mieszkańcami: rozmawiać, pytać czy informować? Jak weryfikować oczekiwania i komunikować zmiany?

 • 09:30-11:00, w wystąpieniu pt. "Nowy polski przemysł" weźmie udział dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.

Tematyka spotkania: Co hamuje polski przemysł na drodze modernizacji? Czy państwo skutecznie wspiera innowacyjność polskich firm? Jakie zmiany są potrzebne, aby Polska umocniła swoją przemysłową pozycję? Czy teraz jest dobry moment na inwestycje? W co inwestować – nowoczesny park maszynowy i rozwiązania techniczne (cyfrowe) czy kapitał ludzki?

 • 11:30-13:00, moderatorem dyskusji pt. "Nauka jako motor innowacji ekonomicznych – ocena bieżącej sytuacji i najważniejsze wyzwania" będzie JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Tematyka spotkania: Analiza wpływu nauki na rozwój gospodarczy oraz identyfikacja najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi dzisiejsza nauka i gospodarka. Eksperci z różnych dziedzin naukowych i sektorów gospodarczych prezentują swoje obserwacje dotyczące aktualnego stanu wykorzystania nauki w procesach gospodarczych oraz omawiają kluczowe kwestie, które należy rozwiązać, aby maksymalnie wykorzystać potencjał naukowy w kształtowaniu przyszłego rozwoju gospodarczego.

 • 13:30-14:30, w wystąpieniu pt. "Katowice – Europejskie Miasto Nauki 2024" weźmie udział JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Tematyka spotkania: Katowice jako pierwsze w historii miasto z Europy Środkowo-Wschodniej uhonorowane tytułem Europejskiego Miasta Nauki. Wydarzenia, imprezy towarzyszące, programy. Rola instytucji i społeczności naukowej – korzyści dla tego środowiska. Inne efekty (na ile trwałe): zaangażowanie mieszkańców i budowa kapitału społecznego, inwestycje publiczne w regionalną naukę i jej infrastrukturę, wpływ na wizerunek miasta i regionu, impuls dla turystyki, uruchomienie potencjału rozwojowego.

 • 15:00-16:00, w wystąpieniu pt. "Uniwersytety europejskie" weźmie udział Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek.

Tematyka spotkania: Edukacja wyższa i nauka jako obszar integracji europejskiej – bilans ostatnich lat. Współpraca w dziedzinie wiedzy i edukacji jako ważny czynnik wewnętrznej spójności Wspólnoty. Uniwersytety Europejskie, czyli międzynarodowe partnerstwa – sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej. Uczelnie z Europy Centralnej – ich rola w tym projekcie.

Dzień 3 - 9 maja 2024 r.

 • 09:30-11:00, w wystąpieniu pt. "Edukacja ekonomiczna" weźmie udział JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Tematyka spotkania: Wiedza o finansach, gospodarce i biznesie – niedostatki, korzyści z jej poszerzania: dla społeczeństwa obywatelskiego, rynku pracy. 2024 – rokiem edukacji ekonomicznej. Ekonomia w praktyce; wybrane projekty w ramach obchodów a potrzeba systemowej edukacji na różnych szczeblach systemu oświaty. Edukacja ekonomiczna dorosłych – rola organizacji społecznych, nauki, biznesu.

Dyskusję będzie moderował dr Bartłomiej J. Gabryś z Katedry Przedsiębiorczości.

 • 09:30-11:00, w wystąpieniu pt. "Miasto, mieszkańcy, rozwój" weźmie udział dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.

Tematyka spotkania: Nowe pomysły na rozwój ośrodków miejskich: samochody i komunikacja publiczna, betonoza, miasta 15-minutowe, ekonomia obwarzanka jako pomysł na rozwój. Spółdzielczość jako forma włączania mieszkańców w życie miast. Czy budżet partycypacyjny już się przeżył? Małe samorządy a aglomeracje – wyrównywanie szans rozwojowych.

 • 11:30-13:00, w wystąpieniu pt. "Sprawiedliwa transformacja" weźmie udział dr hab. Adam Drobniak, prof. UE.

Tematyka spotkania: Polskie regiony górnicze i oparte na tradycyjnych gałęziach przemysłu w trakcie transformacji. Budowanie alternatywy rozwojowej. Jakimi środkami na sprawiedliwą transformację dysponujemy? Jak i z przeznaczeniem na jakie cele można je aktywować? Rola sektora energetyki odnawialnej w kreowaniu nowych miejsc pracy. Rola samorządu w procesach transformacji: skutki społeczne tych procesów, inwestycje, zagospodarowanie terenów i zasobów – jak wykorzystać szansę?

 • 11:30-13:00, w wystąpieniu pt. "Część II. Forum Biznesu Abu Zabi-Polska" weźmie udział dr Marcin Kraśniewski.

Tematyka spotkania: Współpraca pomiędzy województwem śląskim a emiratem Abu Zabi – jej wpływ na rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. ZEA – jedna z najsilniejszych i najbardziej dynamicznych gospodarek świata. Potencjał gospodarczy Polski, innowacyjne przedsiębiorstwa, technologie i możliwości inwestycyjne – postrzeganie z perspektywy ZEA. Rola instytucji wspierających rozwój gospodarczy znaczenie bezpośrednich kontaktów i networkingu. Prezentacje firm z obu krajów – w obszarach  obiecujących z punktu widzenia współpracy gospodarczej: energetyka i przemysł, bezpieczeństwo żywnościowe i technologie dla rolnictwa, edukacja.

Więcej informacji

Na wydarzenie obowiązuje rejestracja, a szczegółowe informacje oraz program ramowy można znaleźć na stronie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca