Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół TOP4HoneyChains aktywnie obchodził Światowy Dzień Pszczół

Z okazji Światowego Dnia Pszczół odbył się rajd rowerowy „Od pasieki do pasieki”, zorganizowany przez Koło Pszczelarskie w Brzezinach k. Łodzi. Uczestnikiem rajdu był zespół projektu badawczo-rozwojowego TOP4HoneyChains: Trustable and Sustainable Open Platform for Smart Honey Value Chains (Godna zaufania i zrównoważona otwarta platforma dla inteligentnych łańcuchów wartości miodu), w skład którego wchodzili prof. Ewa Ziemba oraz eksperci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Akademii Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. W rajdzie udział wzięli pasjonaci pszczelarstwa i pszczelarze.

Spotkanie badaczy i praktyków pszczelarstwa było okazją do zagłębienia współpracy i wymiany wiedzy na temat łańcucha wartości miodu.    

Projekt TOP4HoneyChains jest realizowany w ramach europejskiego programu ramowego  w zakresie badań naukowych i innowacji  Horyzont 2020 – inicjatywa  ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOODBardziej transparentne systemy rolno-żywnościowe dla konsumentów i innych interesariuszy w łańcuchu wartości żywności oparte na ICT (More transparent agri-food systems for consumers and other stakeholders along the food value chain based on ICT technologies). Partnerem w konsorcjum ICT-AGRI-FOOD ze strony polskiej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a trzyletni (2023-2026) projekt TOP4HoneyChains jest realizowany i finansowany  w ramach  II konkursu ERA -NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD (2022). 

Głównym celem projektu TOP4HoneyChains jest stworzenie platformy cyfrowej umożliwiającej zarządzanie inteligentnym łańcuchem wartości miodu.  Innowacyjna platforma otwartych danych i nowoczesne usługi cyfrowe zapewnią identyfikowalność i przejrzystość w całym łańcuchu wartości miodu, co przyczyni się do zwiększenia jakości miodu i  zaufania pomiędzy sprzedającymi i kupującymi. 

Projekt jest realizowany w konsorcjum uczelni wyższych, instytutów badawczych, organizacji rządowych oraz pozarządowych z  Polski, Turcji, Łotwy i Argentyny. W skład zespołu polskiego, reprezentującego naszą uczelnię wchodzą:

  • Prof. dr hab. Ewa Ziemba– menadżer projektu
  • Dr hab. Alicja Winnicka-Wejs, prof. UE – ekspert
  • Dr Anna Karmańska  
  • Dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UEKat 
  • Dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UEWroc 

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie projektu w języku polskim i angielskim.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca