Zmarł Profesor Leon Dziembała

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Profesora Leona Dziembały. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w czwartek 5 września 2013 roku o godzinie 13.00 w Bazylice w Katowicach – Panewnikach, przy ul. Panewnickiej 76.


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.


Profesora
Leona Dziembały
Emerytowanego Profesora naszej Uczelni
Nauczyciela akademickiego, Naukowca i Badacza,
Wybitnego Statystyka i Ekonometryka,
Autora wielu publikacji z zakresu statystyki, ekonometrii i demografii

Kierownika naukowego Punktu Konsultacyjnego WSE Katowice w Częstochowie w latach 1966–1970,
Kierownika Studium Podyplomowego Ekonometrii WSE Katowice 1970–1972,
Komendanta w stopniu kapitana Wojska Polskiego Uczelnianego Oddziału Obrony Cywilnej 1974–1987,
Zastępcy dyrektora Instytutu Ekonometrii Wydziału Przemysłu w latach 1972–1984 oraz 1987–1990,
Kierownika  Zakładu Statystyki Instytutu Ekonometrii  1984–1987,
Kierownika Zakładu Statystyki Demograficznej  Katedry Ekonometrii oraz Katedry Statystyki 1993–2000,
Pełnomocnika Rektora w Centrum Kształcenia Kadr dla Ubezpieczeń Społecznych 1994–1997,
Kierownika Zakładu Demografii  Katedry Statystyki na Wydziale Zarządzania 2000–2007

Odznaczonego między innymi
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987), Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju" (1980), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1977), Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1967), Złotą Odznaką "Za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego" (1988), Odznaką Zasłużonemu dla Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1977)

Rodzinie, Najbliższym, Przyjaciołom  
oraz Wszystkim, których śmierć
Śp. Profesora  okryła żałobą

 
składamy wyrazy głębokiego współczucia
 
Rektor, Senat,
Dziekani  i Rady Wydziałów:
Zarządzania, Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji

oraz Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach


Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek 5 września 2013 roku o godzinie 13.00
w Bazylice  Panewnickiej - Parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP
przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów
w Katowicach – Panewnikach, przy ul. Panewnickiej 76.