Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów naukowych z dniem 25 kwietnia 2016r. Wydział Finansów i Ubezpieczeń uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse. [Więcej]
Prof. UE dr hab. Grażyna Musiał, kierownik Samodzielnego Zakładu Teorii i Metodologii Ekonomii, wygłosiła w języku rosyjskim referat pt. "Что изменилось в методологическом воззрении на науку экономики за последние полвека?" podczas XVII Konferencji... [Więcej]
1 kwietnia na Wydziale Informatyki i Komunikacji oraz Wydziale Finansów i Ubezpieczeń rozpoczęto realizację nowego projektu skierowanego do studentów i przedsiębiorców pod nazwą "Sternik kariery zawodowej". [Więcej]
Miło nam poinformować, że artykuł prof. dr hab. Celiny M. Olszak z Katedry Informatyki Ekonomicznej pt. "Towards Better Understanding and Use of Business Intelligence in Organizations" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie "Information... [Więcej]
W ramach uzyskanego stypendium programu CEEPUS w dniach 3-13 kwietnia 2016 r. dr Olgierd Witczak z Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji (Wydział Informatyki i Komunikacji) przeprowadził na University of Ljubljana (Faculty of Economics) cykl... [Więcej]
Dr Piotr Tworek z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych otrzymał w drodze uchwały Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z dnia 9 lutego 2016 r. w Warszawie Honorową Srebrną Odznakę PZITB. [Więcej]
W dniach 11-15.04.2016 prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała z Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych przeprowadziła wykłady w Saint-Petersburg State University of Economics. [Więcej]
W poniedziałek 18 kwietnia br. Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł poświęconą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, które już wkrótce zostanie otwarte w siedzibie NBP w Warszawie. [Więcej]
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty dotyczące podnoszenia kompetencji studentów. [Więcej]
W marcu 2016 r. w renomowanym wydawnictwie zagranicznym Palgrave Macmillan ukazała się monografia pod redakcją naukową Jakuba Górki (Uniwersytet Warszawski) pt. "Transforming Payment Systems in Europe", w której został zamieszczony rozdział... [Więcej]