Ogólnopolska konferencja nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Obrazek przedstawia uczestników konferencji

15 września 2021 r. odbędzie się kolejna konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach. Tym razem tematem będzie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest partnerem wydarzenia.  [Więcej]


Planowanie zadań badawczych na rok 2022

Grafika stockowa przedstawiająca kartkę z wykresami oraz dłoń trzymająca dlugopis

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2022 roku, uprzejmie informuję, iż z dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji dotyczącej...


Drugie z cyklu seminariów naukowych dotyczących wykluczenia finansowego

Drugie z cyklu seminariów naukowych dotyczących wykluczenia finansowego

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych serdecznie zaprasza na drugie z cyklu seminariów naukowych dotyczących wykluczenia finansowego, pt. "Instytucjonalne formy pomocy publicznej dla wykluczonych finansowo i społecznie". Seminarium... [Więcej]


Webinarium dotyczące wykluczenia finansowego

Webinarium dotyczące wykluczenia finansowego

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych zaprasza na pierwsze z cyklu webinariów dotyczących wykluczenia finansowego, pt. Wielowymiarowy charakter wykluczenia finansowego i społecznego. Webinarium odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. w godzinach... [Więcej]


Zaproszenie na Europejski Wykład Otwarty

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych serdecznie zaprasza do udziału w Europejskim Wykładzie Otwartym, którego jest partnerem. Wydarzenie to jest organizowane przez Katedrę Studiów Politycznych Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium... [Więcej]


Szkolenie dla nauczycieli akademickich z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej [dodatkowe terminy]

Szkolenie dla nauczycieli akademickich z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej

Centrum Informatyczne zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich na szkolenie pt. "Bezpieczeństwo Pracy Zdalnej", dotyczące bezpieczeństwa informatycznego. Podczas spotkania omówione zostaną zagrożenia czyhające na użytkowników sieci oraz... [Więcej]


Ogólnopolskie seminarium naukowe "Finanse publiczne w dobie pandemii: problemy - wyzwania - rekomendacje"

Obrazek przedstawia osoby biorące udział w konferencji

15 marca 2021 r. odbyło się międzyuczelniane seminarium online, organizowane przez Katedrę Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrę Finansów Publicznych Kolegium Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz... [Więcej]