Zdjęcie Milos Král

dr hab. Milos Král, prof. UE

profesor UE (współpraca w ramach umowy zlecenia)
Filia w Rybniku
Rudzka 13
44-200 Rybnik

Konsultacje:

Studentów chcących skorzystać z konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt drogą mailową: milos.kral@ue.katowice.pl  celem przesłania linku do rozmowy na GoogleMeet.


 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Giełda i rynki finansowe
 • Inwestycje giełdowe - analiza techniczna i fundamentalna
 • Analiza portfela inwestycyjnego
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • Analiza sytuacji finansowej banku

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • bankowość
 • finanse międzynarodowe
 • analiza fundamentalna i techniczna
 • finanse przedsiębiorstw
 • Carry Trade

Publikacje

 1. Kral M.: Hlavné ekonomické riziká obnovy stáleho a zdravého ekonomického rastu svetovej ekonomiky, [w:] Analýzy, trendy, perspektívy - zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trenčianske Teplice 2010, s. 90 – 95.
 2. Kral M.: Odsetkowe strukturyzowane instrumenty pochodne powstałe na bazie podstawowego produkty cap-collar-floor i wynikające z nich zagrożenia dużych strat finansowych dla polskich podmiotów, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, red. K. Znaniecka, W. Gradoń, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 199-212.
 3. Kral M.: Mezinárodní finance, Vydavatelstvo GEORG, Žilina 2010 (324 strony).
 4. Kral M.: Kríza: prečo sme do nej spadli a ako z nej von. Revue priemyslu. SON MEDIA, spol. s r.o. Bratislava 2010, č.7-8, s. 32-34
 5. Kral M.: Začala sa "menová vojna" s čínskym juanom? Revue priemyslu. SON MEDIA, spol. s r.o. Bratislava 2010, č.11, s. 6.
 6. Kral M.: Bude euro eurom aj o tri roky?. Transfer. STU Scientific, s.r.o., Bratislava 2010, č. 3, s. 26-27.
 7. Kral M.: Menová vojna - hrozby a súvislosti. Revue priemyslu. SON MEDIA, spol. s r.o., č.12, Bratislava 2010, s. 16-17.
 8. Kral M.: Euro stále bez správnej terapie. Revue priemyslu. SON MEDIA, spol. s r.o., č.4, Bratislava 2011, s. 8-9.
 9. Kral M.: Chudobným brať, bohatým dávať?. Revue priemyslu. SON MEDIA, spol. s r.o., č.4, Bratislava 2011, s. 9.
 10. Kral M., Lambovska M.: Chyba je v systéme. Revue priemyslu. SON MEDIA, spol. s r.o., č.5, Bratislava 2011, s.14-15.
 11. Král M.: Posledná šanca pre euro? Revue priemyslu. SON MEDIA spol. s r.o., č.11, Bratislava 2011, s. 14-15.
 12. Kral M., Kovarik M.: Carry trade, GEORG, Zilina 2011 (236 stron).
 13. Král M.: Kríza eura - podstata a príčiny súčasných a budúcich problémov jednotnej európskej meny, [w:] Ekonómia a podnikanie, vedecký časopis FEP Paneurópskej vysokej školy, Bratislava 2011, s. 75-96.
 14. Chandrapala P., Kral, M.: Momentum Effect and Market States: Emerging Market Evidence. E+M, Liberec 2012, s. 115-124.
 15. Král M.: Európa a euro na križovatke. Revue priemyslu, SON MEDIA spol. s r.o., č.6, Bratislava 2012, s. 10-11.
 16. Král M., Czarnota D.: Verifikation des Gordon Modelsin Bezug auf Unternehmenaus dem Aktienindex DAX in den Jahren 2001-2011, [w:] Challenges, Research, Perspektives, Uni-edition, Berlin 2012, s. 11-28.
 17. Kráľ M.: Euro volá po rekonštrukcii. Revue priemyslu. SON MEDIA spol. s r.o., č.4, Bratislava 2012, s. 14-15.
 18. Kral M.: Eurozona naživotnej križovatke, Financie, Revue priemyslu, 10-11, s. 22-23.
 19. Cichorska J., Kral M.: Hororovy scenar – blizka realita?, Revue priemyslu, 12.11-1.12.
 20. Kral M., Czarnota D.: Wycena akcji w czasie kryzysu - model Gordona, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania: Rynki finansowe,Studia Ekonomiczne Nr 106, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 380-390.
 21. Král M.: Nevyhnutná sebeobrana. Revue priemyslu. SON MEDIA, spol s r.o., č.12, Bratislava 2012, s. 14-15.
 22. Král M.: Prvý kyslý plod eurovalu a jeho následky, Revue priemyslu. SON MEDIA, spol. s r.o., č.3, Bratislava 2013, s. 14-15.
 23. Král M.: Záchrana eurozóny - ale za akú cenu...?, Revue priemyslu. SON MEDIA spol. s r.o., č.5, Bratislava 2013, s. 16-17.
 24. Král M.: Čo je doma, to sa počíta. Revue priemyslu. SOM MEDIA spol. s r.o., č. 2, Bratislava 2013, s. 14-15.
 25. Oppirtz, V., Kral M., Haensel H., Hofbauer, G.: Strategische Arbeit in industriellen Geschehen, [w:] Challenges, Research, Perspektives, Uni-edition, Berlin 2013, s. 11-42.
 26. Kral M., Czarnota D.: The explanatory ability of the Gordon Growth Model in 2009-2012, [w:] Challenges, Research, Perspektives, Uni-edition, Berlin 2013, s. 105-116.
 27. Kovarik M., Kral M.: Synergický efekt metody Carry trade s identifikací bodu změny ve volatilitě časových řad k realizaci zisků. Scientia et Societas, Newton College, a.s., Praha 2013, s. 139-150.
 28. Král M.: Nový biznis v EÚ (ziskový a silne neštandardný). Revue priemyslu. SON MEDIA spol. s.r.o., č.10, Bratislava 2014, s. 14-15.
 29. Kral M., Hofbauer G.: Zasada Carry Trade i jej dochodowe wykorzystanie na przykładzie relacji pary walutowej PLN/JPY w grudniu 2012, [w:] Organizacja i zarządzanie, Nowoczesność przemysłu i usług, nr 75, red. J. Brzóska, J. Pyka, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 319-331.
 30. Kral M., Hofbauer G.: Die Analyse der Devalvation der der tschechischen Waehrundunter dem Aspakt "Carry trade" in Hinsicht auf das Rating, [w:] Challenges, Research and Perspectives, Uni-edition, Berlin 2014, s. 199-212.
 31. Král M.: Menové vojny a manipulácie "v priamom prenose". Revue priemyslu. SON MEDIA spol. s r.o., č.2., Bratislava 2015, s. 14-15.
 32. Hofbauer G., Král M.: Der Einfluss der Basel III Regularien auf Klein- und Mittelstandische Unternehmen in Deutschland, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH, Berlin 2015, s. 209-222.
 33. Kral M., Rówińska M., Hofbauer G.: An analysis of the "covered call" hedgimg strategy from the polish accounting point of view, [w:] Wissenschaft und Forschung 2017, G. Hofbauer, V. Oppitz, Uni-edition, Berlin, 2017, s. 119 - 140.
 34. Hofbauer G., Kral M.: A contemporary Management Approach to receive better Credit Rating, [w:]Wissenschaft und Forschung 2017, G. Hofbauer, V. Oppitz, Uni-edition, Berlin, 2017, s. 157 - 178.
 35. Kral M.: Prilezitostna alternativa k zdrojom financovania pamiatkovej starostlivosti, [w:] Barkontakt 2017, zbornik z konferencie, Mestsky urad Bardejov, Bardejov, 2017, s. 68-74.
 36. Kral M.: Otoczenie gospodarcze Polski w kontekście Currency Carry Trade w okresie 1.01.2016-31.05.217 i jego wpływ na kurs walutowy PLN/EUR oraz PLN/USD [w:] Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance nr 4, December 2017, s.5-22.