dr Grzegorz Krawczyk

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 304
40-287 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

Konsultacje (do odwołania) odbywają się w formie komunikacji zdalnej poprzez e-mail.

 

W przypadku braku uzyskania zaliczenia lub konieczności poprawy egzaminu, proszę o kontakt mailowy.

Zajmowane stanowiska

  • Członek Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  • Członek Rady Wydziału Ekonomii (2016 - 2019)

Specjalizacja naukowo-badawcza

- Ekonomika transportu,
- Organizacja transportu miejskiego,
- Polityka transportowa.

Zainteresowania

Zrównoważona mobilność miejska, rozwój rynków publicznego transportu zbiorowego oraz projektowanie rozwoju miejskich systemów transportowych.