Zdjęcie Monika  Klimontowicz

dr hab. Monika Klimontowicz

1 Maja 50
40-257 Katowice

Konsultacje:

II termin zaliczenia z przedmiotu "Electronic money and payment" odbędzie się 15 września o godz. 18.00. 

Pozostałe II terminy egzaminów i zaliczeń odbywały się będą zdalnie w czasie konsultacji. Chęć przystapienia do egzaminu/zaliczenia należy zgłosić z tygodniowym wyprzedzeniem.

W związku z wprowadzaniem działań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 konsultacje i seminaria do odwołania będą się odbywały on-line. 

Konsultacje w lipcu: środy 8.00-9.30 (on-line: monika.klimontowicz@uekat.pl

Konsultacje w sierpniu: 

  5.08   godz. 8.00-9.30 (on-line: monika.klimontowicz@uekat.pl)

12.08   godz. 8.00-9.30 (on-line: monika.klimontowicz@uekat.pl)

Konsultacje we wrześniu: 

15.09   godz. 8.00-9.30 (on-line: monika.klimontowicz@uekat.pl)

22.09   godz. 8.00-9.30 (on-line: monika.klimontowicz@uekat.pl)

29.09   godz. 8.00-9.30 (on-line: monika.klimontowicz@uekat.pl)