dr hab. Joanna Błach, prof. UE

1 Maja 47
Bud. E; pok. 8
40-226 Katowice

 

 

Konsultacje:

 

W związku z komunikatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych do 10 kwietnia 2020, na mocy Zarządzenia nr 27/20 z dn. 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach konsultacje i seminaria dyplomowe odbywają się online.

W celu ustalenia terminu i formy indywidualnych konsultacji on line (chat, videorozmowa) proszę o kontakt mailowy: jblach@ue.katowice.pl

 In order to set the date and form of individual consultation on line (chat, videochat) contact me: jblach@ue.katowice.pl