dr Piotr Kania

Wykładowca
1 Maja 47
Bud. E; pok. 205
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej

10.06.20 r. w godz. 15.30-17.00 on-line: piotr.kania@uekat.pl

18.06.20 r. w godz. 11.00-12.30 on-line: piotr.kania@uekat.pl

25.06.20 r. w godz. 11.00-12.30 on-line: piotr.kania@uekat.pl

Dalsze konsultacje

03.07.20 r. w godz. 10.30 - 12.00 on-line: piotr.kania@uekat.pl

10.07.20 r. w godz. 10.30 - 12.00 on-line: piotr.kania@uekat.pl

16.07.20 r. w godz. 9.30 - 11.00 on-line: piotr.kania@uekat.pl 

 

Forma kontaktu:

- e-mail: piotr.kania@uekat.pl 

- Google Classroom: kod przedmiotu - l5pr2ph (możliwość rozmowy przez Google Meet - po wcześniejszym zgłoszeniu przez e-mail).