dr hab. Monika Foltyn-Zarychta

Bogucicka 3a
40-228 Katowice
meet.google.com/dfo-oedv-kog
Bud. B; pok. 404

Konsultacje:

Szanowni Państwo, w semestrze zimowym konsultacje odbywają się "zdalnie".

Konsultacje odbywają się w terminach zamieszczonych poniżej. W tym czasie pełnię dyżur mailowo (monika.foltyn-zarychta@uekat.pl) oraz poprzez komunikator Meet meet.google.com/dfo-oedv-kog. W przypadku woli spotkania na Meet proszę o maila - przy większej liczbie osób na konsultacjach doprecyzujemy godzinę spotkania.

Dear Students, during winter semester office hours are held "on-line".    

Office hours take place according to the schedule presented below. Contact via: email (monika.foltyn-zarychta@uekat.pl) and Meet meet.google.com/dfo-oedv-kog. If you prefer to contact via Meet, please send an e-mail - if there are more students planning to attend office hours, we will specify the time of the meeting.

Wrzesień / September 

24.09.2020        10:00-11:30

Semestr zimowy / Winter semester

1.10.2020       9:00-10:30

5.10.2020       13:30-15:00

15.10.2020     13:30-15:00 

25.10.2020     16:00-17:30

27.10.2020     11:30-13:00

8.11.2020       16:00-17:30

10.11.2020     11:30-13:00

16.11.2020     13:30-15:00

24.11.2020     11:30-13:00

30.11.2020     13:30-15:00  

8.12.2020       11:30-13:00  

14.12.2020     13:30-15:00  

7.01.2021       13:30-15:00 

11.01.2021     13:30-15:00 

19.01.2021     11:30-13:00 

25.01.2021     15:00-16:30   

Seminaria licencjackie i magisterskie / BA and MA seminars

Terminy seminariów nieuwzględnione w planie zajęć / Seminar dates not included in the timetable

Wszystkie seminaria odbywają się zdalnie pod linkiem / All seminars takes place on-line at:  meet.google.com/dfo-oedv-kog  

Licencjackie / Bachelor

6.10.2020  8:45-9:30

9.11.2020 15:00-16:30

30.11.2020 16:30-18:00

28.01.2021 15:00-16:30

 

Magisterskie / Master

16.11.2020 15:00-16:30

30.11.2020 15:00-16:30

11.01.2021 15:00-17:15

 

 

Dydaktyka / Teaching

Studia licencjackie:

 • Methods of Financial Market Analysis; studia stacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy;
 • Capital Budgeting & Investment Analysis; studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
 • Podstawy ekonomii; studia niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
 • Makroekonomia; studia stacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;

Studia magisterskie:

 • Decyzje inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – ACCA, studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy
 • Green Investments - Can You Make Environmental Protection Investment Profitable; studia stacjonarne i niestacjonarne, I-II rok, przedmiot swobodnego wyboru;
 • Ład korporacyjny; studia niestacjonarne, I rok, przedmiot specjalnościowy;

Studia podyplomowe:

 • Podstawy ekonomii;
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – ACCA

Zajmowane stanowiska

 • adiunkt (Katedra Inwestycji)
 • kurator kierunku Rachunkowość i Podatki
 • członek Rady ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • inwestycje rzeczowe i finansowe – ocena efektywności,
 • analiza kosztów-korzyści,
 • wycena dóbr pozarynkowych,
 • inwestycje społecznie odpowiedzialne,
 • kryteria normatywne w ocenie efektywności i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Życiorys naukowy: CV (english)

ORCID

ResearchGate

Google scholar

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Foltyn-Zarychta M., Zerbe R. O., 2019: The Economics of CSR: the role of citizen-consumer mix in the social responsible investing, In: La Responsabilità Sociale D’Impresa Tra Diritto Societario E Diritto Internazionale, ed. by M. Castellaneta, F. Vessia, Università Degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Giurisprudenza Pubblicazioni, Serie VI, n. 175, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, pp. 81-114
 2. Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Tomecki M., 2019: Duże projekty infrastrukturalne - wybrane aspekty oceny efektywności oraz związki z polityką. W: Inwestycje i nieruchomości. Współczesne wyzwania, pod red. nauk. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, Krzysztofa Szczepaniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 55-68
 3. Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Tomecki M., 2019: Współczesne uwarunkowania finansowania infrastruktury zrównoważonej z perspektywy Unii Europejskiej i wybranych instytucji międzynarodowych, W: Granice rynku nieruchomości. Wyzwania i praktyka, red. nauk. Piotr Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, ss. 34-48
 4. Foltyn-Zarychta M., 2019, The gains and losses puzzle in discounting for long-term investments. Reinterpreting Ramsey approach for intergenerational perspective, In Linsley P., Shrives P., Wieczorek-Kosmala M. (eds)  Multiple Perspectives in Risk and Risk Management. Springer, Cham, (pp. 243-260)
 5. Foltyn-Zarychta M., 2018, Ocena inwestycji międzypokoleniowych – kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, ss. 346, ISBN 978-83-812-8938-2
 6. Foltyn-Zarychta M. 2018, Discounting for intergenerational investments. Individual discount rate for close and remote beneficiaries. „Management Issues – Problemy Zarządzania”, Nr 2(74), p-ISSN: 1644-9584, DOI 10.7172/1644-9584.74.5, s. 96-115
 7. Doś A., Foltyn-Zarychta M. 2018, Socially Responsible Investment and Fiduciary Duties of Mutual Funds, W: Corporate Governance in Banking and Investor Protection. From Theory to Practice, Belén Díaz Díaz, Samuel O. Idowu, Philip Molyneux (red.), Springer International Publishing, p-ISBN: 978-3-319-70006-9, e-ISBN: 978-3-319-70007-6, DOI 10.1007/978-3-319-70007-6_15, s. 305-320
 8. Foltyn-Zarychta M. 2018, Environmental protection, long term investment decisions and ethics, W: Grani mezvuzovskogo naucnogo vzaimodejstvia. Trendy razvitia mezdunarodnyh ekonomiceskih issledovanij. Materialy nacionalnojnaucno-prakticeskoj konferenciis mezdunarodnym ucastiem (Rostov-na-Donu, 29 marta 2018 g.), International Scientific Interactions: Trends of the Devemolment of International Economic Research. Materials of the National Scientific and Practical Conferences with International Participation. Rostow-on-Don, March 29, 2018, Donskoj Gosudarstvennyj Tehniceskij Universitet, Rostow na Donu, ISBN: 978-5-7890-1525-4, s. 189-197
 9. Doś A., Foltyn-Zarychta M., 2017, Socially Responsible Investment Market Size in Poland. The Content Analysis, W: New Trends in Finance and Accounting. Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting, D. Prochazka (red.), Springer International Publishing, Seria: Springer Proceedings in Business and Economics p-ISBN: 978-3-319-49558-3, e-ISBN: 978-3-319-49559-0, ISSN 2198-7246, DOI: 10.1007/978-3-319-49559-0_60, s. 653-663
 10. Doś A., Foltyn-Zarychta M., 2017, Motywy inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Przegląd wybranych badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 478, „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju: edukacja, etyka, innowacje. Finanse”, p-ISSN: 1899-3192, e-ISSN: 2392-0041, DOI: 10.15611/pn.2017.478.1, s. 113-121
 11. Foltyn-Zarychta M. 2017, Założenia utylitaryzmu w ocenie efektywności inwestycji międzypokoleniowych, „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, Nr 92/93, p-ISSN: 1230-0292, s. 126-137
 12. Foltyn-Zarychta M., 2016, Uncertainty perception in evaluation of long term investments, W: Managing and Modelling of Financial Risks. 8th International Scientific Conference: 5th - 6th September 2016, Ostrava, Czech Republic: Proceedings Part III,  M. Culik (red.), VŠB-TU of Ostrava, p-ISBN: 978-80-248-3994-3, s. 208-216
 13. Pera K., Buła R., Celej M., Foltyn-Zarychta M., Mitrenga D. 2016, Modele inwestycyjne. zbiór przykładów i zadań, C.H. Beck, Warszawa, 196 s., p-ISBN: 978-83-255-8237-1, e-ISBN: 978-83-255-8238-8
 14. Foltyn-Zarychta M., 2015, Evaluating efficiency of intergenerational infrastructure investments - methodological issues of appraisal methods application, W: Financial Management of Firms and Financial Institutions. Part I. Proceedings from 10th International Conference. 7th - 8th September 2015, M. Culik (red.), VŠB-TU of Ostrava, p-ISBN: 987-80-248-3865-6, s. 263-267
 15. Foltyn-Zarychta M. 2014, Discounting in intergenerational investment appraisal – survey results, “Business and Economic Horizons”, Vol. 10, Nr 1, e-ISSN 1804-5006, p-ISSN 1804-1205, DOI: dx.doi.org/10.15208/beh.2014.2, s. 10-17
 16. Foltyn-Zarychta M. 2014, Koncepcja zmniejszającej się w czasie stopy dyskonta w ocenie efektywności inwestycji publicznych o oddziaływaniach długoterminowych, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 330, „Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko”, L. Dziawgo, L. Patrzałek (red.), p-ISSN: 1899-3192, s. 89-98
 17. Foltyn-Zarychta M. 2014, Możliwości zastosowania etycznej zasady wzajemności w ocenie międzypokoleniowych projektów inwestycyjnych, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, nr 4, vol. 12, p-ISSN: 2084-5189, s. 121-134
 18. Foltyn-Zarychta M. 2014, Perspektywa międzygeneracyjna w rodzinnych przedsiębiorstwach: motywy podejmowania inwestycji i ocena efektywności, „Studia Ekonomiczne”, Nr 204, „Inwestycje i nieruchomości –   wybrane zagadnienia”, K. Marcinek (red.), p-ISSN: 2083-8611, s. 47-58
 19. Foltyn-Zarychta M. 2013, Dobra prywatne a dobra publiczne w międzypokoleniowych decyzjach inwestycyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 760, „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” Nr 59, „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji”, D. Zarzecki (red.), p-ISSN: 1640-6818, p-ISSN 1733-2842, s. 491-500
 20. Foltyn-Zarychta M. 2013, The perception of intergenerational time frame by owners of small enterprises in Silesian voivodeship - survey results, „Studia Ekonomiczne”, Nr 155, „Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe”, K. Marcinek (red.), p-ISSN: 2083-8611, s. 375-388
 21. Foltyn-Zarychta M., 2013, Consequences for public goods valuation in the light of Cost-Benefit Analysis efficiency criteria, W: Financial Management of Firms And Financial Institutions. 9th International Scientific Conference Proceedings : 9th - 10th September 2013 Ostrava, Czech Republic, M. Čulík (red.), VŠB-TU of Ostrava, p-ISBN: 978-80-248-3172-5, ISSN 2336-162X, s. 162-171
 22. Foltyn-Zarychta M. 2013, Próba zastosowania analizy kosztów-korzyści do oceny efektywności inwestycji w ochronę wód w Polsce, W: Tendencje w ekonomii i finansach. konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, H. Buk, C. M. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice, p-ISBN: 978-83-7875-114-4, s. 338-349

 

Pełna lista publikacji publikacji znajduje się w systemie EXPERTUS Biblioteki Głównej UE

 

Dodatkowe

Tematyka prac dyplomowych:

 • Działalność inwestycyjna podmiotów komercyjnych i publicznych
 • Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych, w tym publicznych i środowiskowych
 • Ryzyko inwestycji – ocena i zarządzanie
 • Finansowanie inwestycji komercyjnych i publicznych.
 • Inwestycje na rynku finansowym, w tym inwestycje społecznie odpowiedzialne – ocena efektywności i uwarunkowania
 • Wycena przedsiębiorstw