dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE

Profesor UE
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 361
40-068 Katowice

Konsultacje:

Semestr zimowy 2019/2020_Winter semester 2019/2020

 

IB seminarium magisterskie i licencjackie:

1. Kontakt: grupa na messanger, adres mailowy: jmatysiewicz@ue.katowice.pl

2. Dokumnety do wgłądu powinny byc udostepnione w google.doc

e-commerce seminarium magisterskie:

1. Kontakt: grupa na messanger, adres mailowy: jmatysiewicz@ue.katowice.pl

Konsulatcje:

Wszystkie konsultacje odbywają się trybie on line:

kontakt: jmatysiewicz@ue.katowice.pl

10.09.20 godzina 10-11.30

16.09.20 godzina 10-11.30

23.09.20 godzina 10-11.30

30.09.20 godzina 10-11.30