dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

Kierownik Katedry
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 409
40-228 Katowice

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof UE – pełni funkcję kierownika KTZ, specjalizuje się w problematyce ekonomiki turystyki, współpracy i koopetycji w regionie turystycznym (podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i non profit) oraz zarządzania rozwojem turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym. Istotnym elementem jej zainteresowań naukowych jest także metodyka badań jakościowych. Jest autorką ponad 80 prac naukowych, w tym dwóch własnych monografii, 10 artykułów z tzw. „listy filadelfijskiej” oraz kilkunastu rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych (w tym m.in. w prestiżowych zagranicznych wydawnictwach takich jak np. Palgrave Macmillan, SAGE Publications). Swoje referaty wygłaszała podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Laureatka nagród krajowych i międzynarodowych za pracę naukową, w tym nagrody Komitetu Regionów Unii Europejskiej za pracę doktorską obronioną w roku 2010 oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (edycja w roku 2016). Jest kierownikiem i członkiem polskich oraz międzynarodowych zespołów badawczych, realizujących projekty badawcze finansowane przez NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet w Innsbrucku i Urząd Miasta Poznania. Jest członkiem European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA.

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, informuję, że zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Władz Uniwersytetu, konsultacje odbywają się w formie zdalnej. Wszelkie sprawy proszę kierować na adres mailowy: katarzyna.czernek@uekat.pl

W przypadku potrzeby konsultacji online, proszę o kontakt mailowy. Ustalę wówczas dzień i godzinę spotkania na Google Meet, wysyłając link zapraszający. 

Egzaminy/zaliczenia (semestr letni 2019/2020):

  • Ekonomika turystyki - 16.06., godz. 9.00, test online,
  • Marketing terytorialny w turystyce - 16.06., godz. 10.00, test online,
  • Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw turystycznych (poprawka) - 16.06. ,godz. 11.00, test online
  • Marketing w turystyce (poprawka) - 19.06., godz. 9.00, test online,
  • International Tourism (poprawka) - 19.06., godz. 10.00, test online. 

 

 

 

Informacje dotyczące pokoju, gdzie konsultacje mają się odbyć są NIEAKTUALNE do odwołania.

 

Lp. DATA  godz. pok.
1 05.03.2020 11.40-13.10 409 B
2 12.03.2020

09.00-10.30 - konsultacje odwołane z powodu odwołania zajęć. Proszę o kontakt mailowy, także w sprawie konsultacji w kolejnych dniach.

409 B
3 17.03.2020 15.00-16.30 148 N
4 23.03.2020 11.20-12.50 148 N
5 31.03.2020 13.10-14.40 148 N
6 07.04.2020 15.00-16.30 148 N
7 21.04.2020 13.10-14.40  148 N
8 27.04.2020 11.20-12.50 148 N
9 07.05.2020 08.00-09.30 409 B
10 12.05.2020 15.00-16.30 148 N
11 19.05.2020 11.20-12.50  103 N
12 26.05.2020 15.00-16.30 254 N