dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

Kierownik Katedry
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 409
40-228 Katowice

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof UE – jest kierownikiem Katedry Teorii Zarządzania, specjalizuje się w problematyce ekonomiki turystyki, współpracy i koopetycji w regionie turystycznym (podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i non profit) oraz zarządzania rozwojem turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym. Istotnym elementem jej zainteresowań naukowych jest także metodyka badań jakościowych. Jest autorką ponad 80 prac naukowych, w tym dwóch własnych monografii, kilkunastu artykułów z tzw. „listy filadelfijskiej” oraz kilkunastu rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych (w tym m.in. w prestiżowych zagranicznych wydawnictwach takich jak np. Palgrave Macmillan, SAGE Publications). Swoje referaty wygłaszała podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Laureatka nagród krajowych i międzynarodowych za pracę naukową, w tym nagrody Komitetu Regionów Unii Europejskiej za pracę doktorską obronioną w roku 2010 oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (edycja w roku 2016). Jest kierownikiem i członkiem polskich oraz międzynarodowych zespołów badawczych, realizujących projekty badawcze finansowane przez NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet w Innsbrucku i Urząd Miasta Poznania. Jest członkiem European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA.

Konsultacje:

 

Egzaminy w semestrze zimowym 2020/2021

Marketing w turystyce - 2.02.2021 r., wtorek, godz. 9.00 (forma zdalna)

Wszystkich studentów zdających zaliczenia/egzaminy poprawkowe proszę o jak najszybszy kontakt mailowy (od rozpoczęcia sesji, tj. od dn. 1.02.2021, maksymalnie do dn. 19.02.2021 r.). Celem takiego kontaktu jest wpisania na listę zdających i tym samym, uzyskanie dostępu do testu (forma zdalna).


Egzamin poprawkowy z:

Ekonomiki turystyki - 22.02.2021, godz. 9.00

Marketingu terytorialnego w turystyce - 22.02.2021, godz. 9.30

II termin z Marketingu w turystyce - 22.02.2021, godz. 10.00

 

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, informuję, że zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Władz Uniwersytetu, konsultacje odbywają się w formie zdalnej (z wykorzystaniem google.meet - link poniżej)

https://meet.google.com/lookup/bfkmkuvuaw

Uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, celem ustalenia harmonogramu indywidualnych rozmów. 

Terminy konsultacji i godziny:

23.02.2021, 10.35-12.05

02.03.2021, 11.10.-12.40

09.03.2021, 9.40-11.10

16.03.2021, 11.10-12.40

23.03.2021, 9.40-11.10

30.03.2021, 11.10-12.40

8.04.2021, 11.10-12.40

13.04.2021, 9.40-11.10

20.04.2021, 14.00-15.30

27.04.2021, 9.40-11.10

4.05.2021, 11.10-12.40

11.05.2021, 9.40-11.10

18.05.2021, 11.10-12.40

25.05.2021, 9.40-11.10

1.06.2021, 11.10-12.40

8.06.2021, 9.40-11.10

15.06.2021, 11.10-12.40

Kontakt możliwy jest także drogą mailową: katarzyna.czernek@uekat.pl