dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

Kierownik Katedry
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 409
40-228 Katowice

 

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof UE – pełni funkcję kierownika KTZ, specjalizuje się w problematyce ekonomiki turystyki, współpracy i koopetycji w regionie turystycznym (podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i non profit) oraz zarządzania rozwojem turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym. Istotnym elementem jej zainteresowań naukowych jest także metodyka badań jakościowych. Jest autorką ponad 50 prac naukowych, w tym dwóch własnych monografii, 5 artykułów z tzw. „listy filadelfijskiej” oraz kilkunastu rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych (w tym m.in. w prestiżowych zagranicznych wydawnictwach takich jak np. Palgrave Macmillan, SAGE Publications). Swoje referaty wygłaszała podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Laureatka nagród krajowych i międzynarodowych za pracę naukową, w tym nagrody Komitetu Regionów Unii Europejskiej za pracę doktorską obronioną w roku 2010 oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (edycja w roku 2016). Jest kierownikiem i członkiem polskich oraz międzynarodowych zespołów badawczych, realizujących projekty badawcze finansowane przez NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet w Innsbrucku i Urząd Miasta Poznania. Jest członkiem European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA.

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:

 

1 14.10.2019  12.20-13.50 409 B
2 22.10.2019 9.10-9.40 oraz 14.20-15.20 409 B
3 8.11.2019 11.30-13.00 148 N
4 12.11.2019 11.50-13.20 409 B
5 22.11.2019 11.30-13.00 148 N
6 29.11.2019   9.40-11.20 148 N
7 2.12.2019 10.00-11.30 409 B
8 9.12.2019 10.00-11.30 409 B
9 20.12.2019 11.30-13.00 148 N
10 23.12.2019 10.00-11.30 409 B
11 10.01.2020 9.40-11.20 148 N
12 13.01.2020 10.00-11.30 409 B
13 20.01.2020 10.00-11.30 409 B
14 27.01.2020 10.00-11.30 409 B