Zdjęcie Paweł  Piotrowski

dr Paweł Piotrowski

Adiunkt
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 409
40-228 Katowice

dr Paweł Piotrowski – specjalizuje się w problematyce zarządzania w turystyce i marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem wydarzeniami specjalnymi, turystyką dziedzictwa przemysłowego oraz zrównoważonym rozwojem turystyki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim, dotyczących wspomnianej problematyki. Wielokrotnie podejmował współpracę z praktyką gospodarczą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląską Organizacją Turystyczną czy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.  Pełni funkcję menadżera kierunku Gospodarka Turystyczna oraz opiekuna Koła Naukowego Turystyki „KoNTiki”.

Konsultacje:

Egzaminy/zaliczenia (semestr letni 2019/2020). Wskazane daty dotyczą I terminu:

Autoprezentacja: Prezentacja 26.05., godz. 11:45-13:15; Test 2.06 - godz. 11:45-13:15.

Analiza i ocena merytoryczna wykonanych ćwiczeń zespołowych i
indywidualnych dotyczących wybranych elementów autoprezentacji;
indywidualna autoprezentacja studenta w formie filmiku wideo – 50%
Test jednokrotnego wyboru uzupełniony zadaniami opisowymi (realizacja
poprzez platformę Google Classroom z wykorzystaniem Google Forms) – 50%

Geografia Turystyczna: zaliczenie na podstawie pracy w ramach
zajęć w trakcie trwania semestru

Prezentacja i waloryzacja - prezentacje przygotowywane indywidualnie i
prezentowane na ćwiczeniach (Google Meet) i przygotowywana zespołowo
waloryzacja - 75 %
Aktywność na zajęciach – rozwiązywanie testów dotyczących geografii
turystycznej Polski za pomocą Google Forms -  25%

Internet w Turystyce: 3.06., godz. 13:30-15:00

Praca przy komputerze - Sprawdzenie wybranych umiejętności z zakresu
wykorzystania globalnego programu rezerwacyjnego Amadeus -80%
Aktywność na zajęciach   - Aktywność na zajęciach weryfikowana na
podstawie zadań udostępnianych na platformie Google Classroom, wraz z
instrukcją rozwiązania w formie filmu -         20 %

Turystyka na obszarach poprzemysłowych: zaliczenie na podstawie pracy w ramach
zajęć w trakcie trwania semestru

Aktywność na zajęciach – Uczestnictwo i aktywność w ramach webinariów z praktykami organizowanych w ramach zajęć.       75%
Analiza studium przypadku       25%

 

____________________________________________________________

 

Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, informuję, że zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Władz Uniwersytetu, konsultacje odbywają się w formie zdalnej. Wszelkie sprawy proszę kierować na adres mailowy: pawel.piotrowski@ue.katowice.pl

Lp. DATA  godz. pok.
1 12.02. 10:00-11:30  
2 18.02. 10:00-11:30  
3 25.02. 10:00-11:30
4 04.03. 10:00-11:30  
5 10.03. 10:00-11:30  
6 18.04. 10:00-11:30  
7 24.03. 10:00-11:30  
8 1.04. 10:00-11:30  
9 7.04. 10:00-11:30  
10 21.04. 10:00-11:30
11 28.04. 10:00-11:30  
12 6.05. 10:00-11:30
13 12.05. 10:00-11:30
14 20.05. 10:00-11:30  
15 26.05. 10:00-11:30  
16 30.06. 10:00-11:30