IV Edycja Konferencji o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W dniu 11 października br. odbywać się będzie IV Edycja Konferencji organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pt. "5 lat funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii doświadczenia i rezultaty". W wydarzeniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentować będą: prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, prof. dr hab. Tomasz Papaj, prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik oraz prof. dr hab. Małgorzata Czornik.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach powstało w 1948 jako stowarzyszenie, samodzielność prawną i finansowo-majątkową uzyskało w 1991 roku. Główne obszary działalności to organizowanie konferencji międzynarodowych i krajowych oraz seminariów naukowych, realizowanie ekspertyz, szkoleń i doradztwa, działalność wydawnicza, a także organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. 

11 października 2022 r. odbywać się będzie IV Edycja Konferencji o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na którą jako jedni z partnerów głównych serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

 • 10:00 - otwarcie konferencji - dr Jerzy Podsiadło - Prezes Zarządu PTE w Katowicach, Członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE i Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie oraz Henryk Borczyk - Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii;
 • 10:10 - 10:30 - "Wyzwania dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej w Metropolii GZM" - Jacek Woźnikowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia. Wyzwania dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej w Metropolii GZM;
 • 10:30 - 10:50 - "Prawdziwe serce Metropolii - teoretyczne i praktyczne podejście Katowic do koncepcji smart city" - Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Katowice
 • 10:50 - 11:10 - "10 lat Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot: wyzwania stowarzyszenia metropolitalnego na Pomorzu" - Michał Glaser, Prezes Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia – Sopot;
 • 11:10 - 11:30 - "Czy metropolia GZM może uczynić swoich członków bardziej smart? O dokonaniach Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w obszarze polityki otwartości danych" - dr Patryk Kuzior - adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej/Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej;
 • 11:30 - 11:50 - PRZERWA KAWOWA
 • 11:50 - 12:10 - "Zagrożenie marginalizacją społeczności lokalnych w Metropolii" - dr Aleksander Wolski, prof. AG Dziekan Wydziału Zamiejscowego AG w Żorach;
 • 12:10 - 12:30 - "Asymetria informacji organów samorządowych GZM" - prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek - Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz prof. dr hab. Tomasz Papaj - Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • 12:30 - 12:50 - "Wehikuły rozwoju przestrzeni metropolitalnych w regionie" - prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • 12:50 - 13:10 - "Ewolucja uwarunkowań rozwoju miast Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - prof. dr hab. Małgorzata Czornik - Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • 13:10 - 13:30 - "Dzienne systemy miejskie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" - prof. dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko -Wydział Nauk Przyrodniczych Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 13:30 - 14:00 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH

Moderatorem konferencji będzie dr Ewa Popławska - Dyrektor ds. Zgodności (Compliance Officer) AMERICAN HEART OF POLAND, Sekretarz Zarządu PTE w Katowicach i Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie, a koordynatorem wydarzenia będzie Adam Sztukowski - Dyrektor Biura Zarządu PTE w Katowicach.

Termin konferencji

Konferencja odbędzie się 11 października 2022 r., w godz. 10:00 – 14:00.

Miejsce konferencji

Willa Goldsteinów, Plac Wolności 12a, 40-078 Katowice

Zgłoszenia

Wydarzenie jest bezpłatne, jednak ze względu na limit miejsc obowiązują zapisy.

Zgłoszenia (z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji) należy wysyłać na e-mail: katowice@pte.pl.

Termin zgłoszeń upływa 07 października 2022 r.

Zapraszamy!