IV Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki [relacja]

28 listopada 2022 odbyło się IV Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki pn. "Źródła energii w dobie kryzysu i ich finansowanie". Jednym z organizatorów wydarzenia była Katedra Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się IV Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki pn. "Źródła energii w dobie kryzysu i ich finansowanie". Organizatorami wydarzenia byli:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Katedra Prawa i Ubezpieczeń), 
  • Polska Akademia Nauk (Instytut Prawa),
  • Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • Fundacja Mercatus Et Civis,
  • Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

Celem konferencji było wskazanie rozwiązań prawnych i ekonomicznych, adekwatnych do sytuacji narastającego kryzysu energetycznego oraz możliwość pozyskania źródeł bezpiecznego finansowania, z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców i konsumentów. Jej rolą jest stworzenie płaszczyzny dla teoretycznych i praktycznych rozważań środowisk naukowych, administracji i biznesu dla dyskusji.

Podczas konferencji zostały poruszone m.in. takie tematy jak:

  • dostęp do źródeł energii w dobie kryzysu energetycznego;
  • nowe technologie w dobie kryzysu i ich finansowanie (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, spalarnie odpadów, instalacje biogazowe, inne);
  • regulacja rynku paliw w dobie transformacji energetycznej Unii Europejskiej;
  • ochrona konsumenta a finansowanie źródeł energii;
  • rola instytucji finansowych w finansowaniu transformacji energetycznej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Konferencji.