Laureaci Śląskiej Nagrody Naukowej 2022

18 marca br. odbyła się gala wręczenia Śląskiej Nagrody Naukowej w ramach 6. Śląskiego Festiwalu Nauki. Laureatką Śląskiej Nagrody Naukowej 2022 w kategorii pracownik została dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE z Katedry Teorii Zarządzania.

Śląska Nagroda Naukowa

Śląska Nagroda Naukowa przyznawana jest badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Wyróżnienie może być przyznane za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok jego wręczenia.

Laureatką Śląskiej Nagrody Naukowej 2022 w kategorii pracownik została dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE, która prowadzi badania relacji międzyorganizacyjnych, w szczególności współpracy oraz koopetycji (współpracy z konkurentami), głównie w sektorze  turystycznym. Wyniki tych badań umożliwiły zidentyfikowanie licznych uwarunkowań współpracy biznesowej. Duża część tych uwarunkowań ma charakter behawioralnych, "miękkich" zmiennych, które niejednokrotnie okazują się mieć znaczenie większe aniżeli ekonomiczna kalkulacja korzyści i kosztów współpracy.

Więcej informacji o laureatce znajduje się na stronie Śląskiego Festiwalu Nauki.

Laureaci kategorii pracownik otrzymali nagrody finansowe w wysokości 12 000 zł, a także statuetkę, której autorką jest dr hab. Katarzyna Pyka, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Gala wręczenia Śląskiej Nagrody Naukowej 

W Gali uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu, m.in.:

  • prof. dr hab. Maciej Nowak - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej,
  • dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE - Dziekan Wydziału Ekonomii,
  • dr hab. Andrzej Krystian Piosik, prof. UE - Dziekan Wydziału Finansów,
  • prof. dr hab. Maciej Mitręga - Przewodniczący Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości,
  • Paweł Kadłubiak - Kanclerz,
  • Małgorzata Majeranowska - Zastępca Kanclerza,
  • Dagmara Piskorz - Dyrektor Centrum Marketingu,
  • dr Łukasz Korach - Dyrektor Biura Doskonałości Naukowej.

Więcej informacji o nominowanych ekspertach z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach znajdziecie na stronie.

Media o wydarzeniu

Fot. Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu
Fot. Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu
Fot. Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu
Fot. Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu
Fot. Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu
Fot. Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu
Fot. Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu
Fot. Jakub Dyl/WKATOWICACH.eu