Nagroda na międzynarodowej konferencji International Conference on Information Systems Development

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej 30th International Conference on Information Systems Development (ISD) prof. dr hab. Ewa Ziemba wraz z Zespołem z Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy otrzymała Best Full Paper Award za artykuł naukowy zatytułowany "Temporal VIKOR: A New MCDA Method Supporting Sustainability Assessment". Artykuł jest efektem kilkuletnich badań Zespołu nad pomiarem zrównoważonego rozwoju.

Trzydziesta edycja prestiżowej i uznanej w środowisku międzynarodowym konferencji International Conference on Information Systems Development odbyła się w dniach 31.08-2.09.2022 roku na Babeș-Bolyai University w Cluj-Napoca (Rumunia). Nagrodzony artykuły został opublikowany w Association for Information Systems (AIS) eLibrary, jednej z najbardziej rozpoznawanych w środowisku badaczy bibliotek elektronicznych w obszarze systemów informatycznych. Według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynawowych  MEiN (poz. 811) artykuł ma 140 pkt. 

Z wyróżnionym artykułem można zapoznać się na stronie: 

https://aisel.aisnet.org/isd2014/proceedings2022/usability/7/ 

Gratulujemy!