Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy!

Narodowe Centrum Nauki otworzyło następujące konkursy: OPUS 24, SONATA 18, PRELUDIUM BIS 4, POLONEZ BIS 3. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ich temat oraz do wzięcia udziału!

OPUS 24 

OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

SONATA 18 

SONATA 18 o środki na prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego mogą ubiegać się początkujący badacze. Warunkiem udziału jest uzyskanie stopnia doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

PRELUDIUM BIS 4 

PRELUDIUM BIS 4 to konkurs, w którym wnioski mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie projektów realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej. Budżet może obejmować środki na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 3 lub 4 lata. Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu PRELUDIUM BIS odbędą także trwające od trzech do sześciu miesięcy zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

POLONEZ BIS 

POLONEZ BIS to program wspierający mobilność naukowców do Polski, dofinansowany z programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Umożliwia on naukowcom przyjeżdżającym z zagranicy realizację ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach.

Adresatami konkursu są naukowcy, którzy mają stopień doktora lub przynajmniej cztery lata pełnoetatowego doświadczenia badawczego, w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu nie przebywali, nie byli zatrudnieni ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (łącznie) i nie kierowali w tym czasie żadnym projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce.

Grant POLONEZ BIS gwarantuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Polsce na okres 24 miesięcy oraz fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

Nabór wniosków

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

W związku z koniecznością uzyskania podpisów władz Uczelni wniosek należy złożyć do Działu Pozyskiwania i Realizacji Projektów najpóźniej do dnia 12.12.2022 r.

Instrukcje wypełniania wniosków oraz inne informacje dla wnioskodawców znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Szczegółowe dane do uzupełnienia wniosku oraz procedury składania znajdują się na stronie Biura Doskonałości Naukowej.