Nowa monografia Wydawnictwa UE Katowice

Nakładem Wydawnictwa UE ukazała się monografia pt. "Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce" pod redakcją naukową dr hab. Adama Drobniaka, prof. UE. Zespoły autorskie reprezentują wiodące ośrodki badawcze w Polsce.

To kompleksowe opracowanie odnoszące się do procesu planowania tzw. sprawiedliwej transformacji regionów węglowych w Polsce, będące konsekwencją przyjęcia przez państwa UE Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym wyznaczenia celów niskoemisyjności do 2050 oraz przyspieszenia reform w tym zakresie w ramach pakietu ‘Fit for 55’.

Książka ma postać cyfrową, pełna treść została umieszczona w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Pełny tekst znajduje się na stronie.

Więcej monografii wydawnictwa znajduje się na stronie.

Dostęp: na zasadach licencji CC-BY 4.0 (uznanie autorstwa).