Otwarty dostęp do monografii Wydawnictwa

Wydawnictwo UE Katowice rozpoczyna publikowanie monografii naukowych w ramach otwartego dostępu. Dzięki temu czytelnicy otrzymają nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do najświeższych publikacji naszych Autorów całkowicie za darmo, w ramach repozytorium Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2018-2025 jest pełny dostęp na zasadach Open Access do wszystkich publikacji naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Uczelniane. Zarządzeniem Rektora nr 69/22 z dnia 27 maja 2022 r. wprowadzono Instytucjonalną Politykę Otwartości (załącznik nr 1 do Zarządzenia).

W związku z prowadzonymi działaniami Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach rozpoczyna publikowanie monografii naukowych w ramach otwartego dostępu, dzięki czemu czytelnicy otrzymają nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do najświeższych publikacji naszych Autorów całkowicie za darmo, w ramach repozytorium Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Korzystanie z treści określają zasady licencji CC BY 4.0 Uznanie autorstwa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszą udostępnioną monografią: