Prof. Jerzy Gołuchowski w odcinku naukowego talk show Uniwersytetu Śląskiego

Scena Premier Naukowych to nowa inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach której prezentowane są aktualne dokonania z wszystkich dyscyplin realizowanych na UŚ. Niepowtarzalną okazją, żeby posłuchać wyjątkowego naukowca, który w przystępny sposób mówi o swojej pracy jest SPN: Naukowy Talk Show. Najnowszy odcinek pt. "Liczymy na Państwa głos! O manipulacjach wyborczych rozmowa z prof. W. Wojtasikiem i prof. J. Gołuchowskim" organizowany jest we współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

O tym, co każdy potencjalny wyborca wiedzieć powinien, porozmawiamy w kolejnej edycji Sceny Premier Naukowych we wtorek 17 maja 2022 roku o godz. 18.00. Gośćmi Jarosława Juszkiewicza będą dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ, prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, kierownik Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Rozmowa będzie tłumaczona na Polski Język Migowy.

Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu na Facebooku i śledzenia informacji na bieżąco.