XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko'23"

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizuje w dniach 26-28 marca 2023 w Ustroniu kolejną, XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową "Modelowanie Preferencji a Ryzyko'23". Będzie ona połączona z warsztatami International Workshop on Multiple Criteria Decision Making. Ta cykliczna konferencja odbywa się od roku 1998.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć matematycznego opisu i modelowania procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka.

Od roku 2005 konferencji towarzyszy międzynarodowe spotkanie naukowe International Workshop on Multiple Criteria Decision Making, poświęcone teorii i zastosowaniom wielokryterialnego podejmowania decyzji. Równoczesność obu tych wydarzeń pozwala na swobodny udział uczestników obu tych spotkań w dowolnie wybranych sesjach tematycznych.

Funkcję kierowników naukowych Konferencji pełnią prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik oraz prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz.

W tegorocznej edycji i swój udział zapowiedziało 70 naukowców z kraju i zagranicy.

Więcej informacji oraz program wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej.