mgr Michał Marciniak

1 Maja 47
Bud. N;
40-287 Katowice

Konsultacje:

Pole badawcze:

Mikroprzedsiębiorczość, innowacje technologiczne oraz proces ich wdrażania, komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych

Zainteresowania:

Siatkówka, tenis, żeglarstwo, rock i kinematografia

Pełnione funkcje:

Prezes Zarządu Centrum Badawczo-Rozwojowego ARH+