dr Mirosław Wójciak

Adiunkt
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 260
40-069 Katowice

Konsultacje:

dłuższa nieobecność