dr Magdalena Tusińska

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 329 c
40-228 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim;  19.02.2022 - 14.06.2022

Konsultacje odbywają się online: Google Meet https://meet.google.com/tst-xmti-svy

Studia stacjonarne:

środa 10:50 - 11:35 oraz 13:15 - 14:00 

Studia niestacjonarne:

19.02.2022 (sobota) 13:20 - 14:05

05.03.2022 (sobota) 10:40 - 11:10

06.03.2022 (niedziela) 10:40 - 11:10

19.03.2022 (sobota) 15:30 - 16:15

27.03.2022 (niedziela) 9:50 - 10:35

03.04.2022 (niedziela) 10:40 - 11:10

08.05.2022 (niedziela) 9:50 - 10:35

18.05.2022 (środa) 17:00 - 18:00

28.05.2022 (sobota) 9:50 - 10:35

01.06.2022 (środa) 17:00 - 17:45

Proszę na bieżąco sprawdzać terminy dyżurów. 

W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania w podanych terminach proszę o bezzwłoczne poinformowanie mnie o tym fakcie drogą mailową (magdalena.tusinska@ue.katowice.pl, magdalena.tusinska@uekat.pl)