Maria Kocot

dr Maria Kocot

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 116
40-228 Katowice śląskie

Konsultacje:

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Dr Maria Kocot prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak:

 • "E-logistyka",
 • "E-firma",
 • "Zintegrowana komunikacja w biznesie",
 • "ICT w zarządzaniu",
 • "ICT w biznesie i administracji publicznej",
 • "Audyt zasobów informacyjnych"
 • "Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości",
 • "Systemy Informatyczne w podmiotach TSL",
 • "Systemy informatyczne w transporcie i logistyce",
 • "Techniki informatyczne",
 • "Technologie informacyjne"
 • "Zarządzanie Innowacjami",
 • "Strategie rozwoju e-Firm",
 • "Fundusze Unijne",
 • "Zarządzanie projektami",
 • "Podejście procesowe i analiza ryzyka",
 • "Nadzór i monitorowanie procesów".  

Publikacje

 1. M.Kocot, Prosument - konsument aktywny w sieci na rynku e-usług, 2020 - w druku
 2. M.Kocot, Wykorzystanie narzędzi internetowych w budowaniu e-wizerunku przedsiębiorstwa, 2020 -  w druku
 3. M.Kocot, E-konsumenci jako twórcy innowacji w erze przemysłu 4.0, 2020 - w druku
 4. E-commerce a kryzys gospodarczy w okresie trwania pandemii COVID-19, Wyd. EBER (Entrepreneurial Business and Economics Review) UE Kraków, 2020 - w druku
 5. M. Kocot, Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem i nowoczesny trend gospodarki XXI wieku, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017, nr 4, cz. 1, vol. 18, s. 13-26.
 6. M. Kocot, Czynnik ludzki jako strategiczny zasób w aspekcie powodzenia przedsięwzięcia outsourcingowego w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, s. 56-75.
 7. M. Kocot, Wykorzystanie outsourcingu w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec, 2013, s. 57-65.
 8. M. Kocot, D. Kocot, Outsourcing w aspekcie zmian organizacyjnych, Wyd. wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2011, s. 69-87.
 9. Maria Kocot, D. Kocot, Jakość partnerstwa a powodzenie outsourcingu,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zeszyt 2/2011, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2011, s. 53-63.
 10. Maria Kocot | Targi jako skuteczna forma promocji | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu", nr 1/2006, s. 99-107.
 11. Maria Kocot | Tradycyjne i współczesne teorie wymiany międzynarodowej | De Doctrina Europea, Roczniki Instytutu Europeistyki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2007, s. 89-97.
 12. Maria Kocot | Marketing polskiego produktu turystycznego w warunkach integracji europejskiej | Zeszyty metodyczno - naukowe. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2005, s. 235-248.  

Zainteresowania

Dr Maria Kocot specjalizuje się w tematyce:

 • zarządzanie i jakość;
 • e-konsument,
 • e-handel,
 • outsourcing IT;
 • prosumpcja internetowa,
 • zastosowania Internetu we współczesnej gospodarce;
 • prowadzenie handlu w Internecie,
 • reklama i kreowanie wizerunku w Internecie;
 • informatyczne wspomaganie procesów biznesowych;
 • informatyczne wspomagania administracji publicznej;
 • systemy zarządzania wiedzą;
 • adaptacja IT do potrzeb organizacji;
 • zarządzanie projektami informatycznymi;
 • gospodarka elektroniczna i e-biznes;
 • kreatywna organizacja i społeczeństwo informacyjne.