dr inż. Paweł Lorek

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 114
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim prowadzone są na platformie classroom:

meet.google.com/cvt-uviq-piv

Proszę w miarę możliwości o wcześniejsze powiadomienie przez mail.

Terminy konsultacji:

studia stacjonarne:
środa g. 8:00-9:30
studia niestacjonarne
4.03  g. 11:00-12:30
11.03 g. 16:30-18:00
1.04  g. 13:30-15:00
22.04 g.13:30-15:00
29.04 g. 13:30-15:00  

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Dr Paweł Lorek prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Informatyka”,
 • „Techniki informatyczne”,
 • „Bazy danych”,
 • „Projektowanie systemów informatycznych”,
 • „Analizy biznesowe z wykorzystaniem IT”,
 • „Informatyka w logistyce”.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Specjalizacja naukowo-badawcza dr Pawła Lorka to takie obszary jak:

 • Metody analityki biznesowej,
 • Środowiskowe aspekty funkcjonowania sektora IT,
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu rozwoju zrównoważonego,
 • Informatyczne aspekty wdrażania gospodarki o biegu zamkniętym,
 • Narzędzia informatyczne w systemach zarządzania środowiskowego.

Publikacje

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku angielskim)

Olszak C., Lorek P. (2019), Big Data Approach to Analyzing Job Portals for the ICT Market, [in:] J. Świątek, L. Borzemski, Z. Wilimowska (eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing  853, Springer, pp. 276 – 285, ISBN: 978-3-319-99995

Bartuś K., Batko K., Lorek P. (2017), Business Intelligence Systems: Barriers during Implementation, [in:] M. Jabłoński (ed.) Strategic Performance Management. New Concept and Contemporary Trends, Nova Science Publishers, New York, pp. 299-325,ISBN 978-1-53612-681-5

Olszak C., Bartuś T., Lorek P. (2017), An Information System Design for Organizational Creativity Support, Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 4386-4395, ISBN: 978-0-9981331-0—2

Lorek P. (2013), Improving Competitiveness of Power Sector by Applying Artificial Intelligence Methods [in:] M. Tvrdiková, J. Ministr (eds.), Proceedings of the IT for Practice 2013 16th International Conference on Information Technology for Practice, Ostrava, pp. 16-22, ISBN: 978-80-248-3223-4

 

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku polskim)

Olszak C., Bartuś T., Lorek P. (2017), Projektowanie systemu wspomagania twórczości organizacyjnej, [w:] C. Olszak (red.) Twórcza organizacja, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa, ss.165-181, ISBN 978-83-255-9719-1

Lorek P. (2017), Metody i narzędzia do projektowania systemów wspomagania twórczości organizacyjnej, [w:] C. Olszak (red.), Twórcza organizacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, ss. 151-164, ISBN 978-83-255-9719-1

Lorek P. (2017), Rozwój twórczości i innowacyjność na przykładzie wybranych państw, [w:] C. Olszak (red.), Twórcza organizacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, ss. 103-118, ISBN 978-83-255-9719-1

Lorek P. (2015), Kierunki rozwoju współczesnych systemów Business Intelligence, [w:] K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa (red.), Wiedza i informacja w akceleracji biznesu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ss. 129-137, ISBN 978-83-65179-17-3

 

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku angielskim)

Lorek P. (2019), ICT Systems in reducing environmental impact – a way towards sustainability ?,

Business Informatics  51, pp. 35-43, ISSN: 1507-3858

Słupik S., Lorek P. (2019), Sustainable enterprise by sustainable product ? A case of smart home systems, Economics and Environment  69, pp. 146 – 159, ISSN: 0867-8898

Lorek P. (2018), Sustainable innovation as an important factor of firm development, Economics and Environment 64,  pp. 32-40, ISSN: 0867-8898

Olszak C. Bartuś T., Lorek P. (2018),  A comprehensive framework of information system design to provide organizational creativity support, Information & Management 55, pp. 94-108.

Olszak C., Bartuś T., Lorek P. (2015), Selected issues of IT-enabled organizational creativity support, Studia Ekonomiczne Nr 234, ss. 114-128, ISSN: 2083-8611

 

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku polskim)

Bartuś K., Batko K., Lorek P. (2018), Wykorzystanie rozwiązań Business Intelligence, Competitive Intelligence i Big Data w przedsiębiorstwach województwa śląskiego, Przegląd Organizacji Nr 2/2018, ss. 33-39, ISSN: 0137-7221

Bartuś K., Batko K., Lorek P. (2017), Diagnoza wykorzystania Big Data w organizacjach – wybrane wyniki badań, Informatyka Ekonomiczna Nr 3/2017 (45), ss. 9-20, ISSN: 1507-3858

Lorek P., (2016), Eksploracja struktur grafowych jako koncepcja wspierania kreatywności, Studia Ekonomiczne Nr 278, Katowice, ss. 95-102, ISSN: 2083-8611

Lorek P. (2016), Wpływ kryzysu finansowego na poziom innowacyjności gospodarek krajów europejskich, Studia Ekonomiczne Nr 270,  ss.172-180, ISSN: 2083-8611

Olszak C., Bartuś T., Lorek P. (2016), Projektowanie systemu informatycznego do wspomagania twórczości organizacyjnej, Przegląd organizacji Nr 9/2016, ss. 50-58, ISSN: 0137-7221

Lorek P. (2015), Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach polskiej gospodarki, Studia Ekonomiczne Nr 233, ss. 127-135, ISSN: 2083-8611

Lorek P. (2015), Specyficzne cechy europejskich giełd energii – statystyczna analiza cen spot w ujęciu długoterminowym, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 18(2), ss. 29-41, ISSN: 1429-6675

Lorek P. (2015), Wskaźniki poziomu innowacyjności dla krajów Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne Nr 212, Katowice, ss. 91-97, ISSN: 2083-8611

Do góry