Zdjęcie Adam  Staszczyk

mgr Adam Staszczyk

1 Maja 47
Bud. E; pok. 317
40-287 Katowice