dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE

Kierownik Katedry
1 Maja 47
Bud. E; pok. 310
40-287 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23

10. 10. 2022, godz. 17.30 – 19.00,  online

18. 10. 2022, godz. 11.40 – 13.10,  p. 310E

24. 10. 2022, godz. 17.30 – 19.00,  online

   7.11.2022, godz. 17.30 – 19.00,  online

15. 11. 2022, godz. 11.40 – 12.25,  p. 310E

19. 11. 2022, godz.   9.30 – 10.15,  p. 310E

21. 11. 2022, godz. 17.30 – 19.00,  online

29. 11. 2022, godz. 11.40 – 13.10,  p. 310E

   5. 12. 2022, godz. 17.30 – 19.00,  online

13. 12. 2022, godz. 11.40 – 12.25,  p. 310E

17. 12. 2022, godz. 12.15 – 13.00,  p. 310E

19.12. 2022,  godz. 17.30 – 19.00,  online

10. 01. 2023, godz. 17.30 – 19.00,  online

17. 01. 2023, godz. 13.30 – 15.00,  p. 310E

24. 01. 2023, godz. 17.30 – 19.00,  online

 

W przypadku spotkania online na Meet, uprzejmie proszę o wiadomość co najmniej w dniu poprzedzającym konsultacje, w celu ustalenia godziny logowania i przesłania zaproszenia.

 

Uwaga!

 Egzaminy/zaliczenia w ramach trybów poprawkowych odbędą się w drugim tygodniu zimowej sesji poprawkowej. Dokładny termin zostanie podany po ukazaniu się planów zajęć na semestr letni 2022/2023.

 

 

 

 

 

Zajmowane stanowiska

 • Kierownik Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
 • Członek Senatu na kadencję 2020-2024
 • Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Edukacji na kadencję 2020-2024
 • Członek Komitetu Nominacyjnego na kadencję 2020-2024
 • Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN na kadencję 2020-2023
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020
 • Redaktor Statystyczny czasopisma „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Podseria Ekonomia (2016-2020)
 • Członek Wydziałowej Komisji Odbioru Prac Naukowo-Badawczych (2016-2020)
 • Przewodnicząca Rektorskiej Komisji Odbioru Prac Naukowo-Badawczych w dyscyplinie: Ekonomia i Finanse (2019-2020)

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Analiza i statystyczno-matematyczne modelowanie procesów demograficznych
 • Statystyka regionalna
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna zjawisk społeczno-ekonomicznych
 • Statystyka społeczna
 • Terytorialne zróżnicowanie procesów demograficznych