dr hab. inż. Monika Hadaś-Dyduch

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 317
40-287 Katowice