dr hab. inż. Monika Hadaś-Dyduch, prof. UE

Profesor UE
1 Maja 47
Bud. E; pok. 317
40-287 Katowice

Konsultacje:

KONSULTACJE W SEMETRZE ZIMOWYM 2022/23:
środa godz. 17:30 online.
Uprzejmie proszę o wiadomość mailową co najmniej w dniu poprzedzającym konsultacje, w celu ustalenia godziny logowania i przesłania zaproszenia.