dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, prof. UE

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 117
40-226 Katowice

Konsultacje:

Szanowni Państwo,

W semestrze zimowym w roku akademickim 21/22 zajęcia realizowane są hybrydowo (ćwiczenia w formie stacjonarnej, wykłady, seminaria i konsultacje w formie zdalnej). Materiały dydaktyczne będą udostępniane w usłudze GoogleClassroom - proszę o akceptowanie zaproszeń przychodzących na maile w domenie @uekat.pl.

Uwaga! Osoby, które nie otrzymały zaproszeń do Classroom proszę o jak najszybszy kontakt mailowy! W wiadomości proszę również o podanie kierunku, nazwy przedmiotu i numeru grupy.

W godzinach konsultacji/seminarium jestem dostępna przez Meet oraz mailowo.

Serdecznie zapraszam do dołączania do wirtualnych klas, kontaktu mailowego lub przez Meet:)

 

Uwaga!

W związku ze zwolnieniem lekarskim, seminarium i konsultacje w dn. 12.10.2021. nie odbędą się.

 

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 21/22:

Studia stacjonarne

wtorki 9.00-10.30

 

Studia niestacjonarne

09.10. sobota 10.00-11.00

06.11. sobota 10.00-11.00

05.12. niedziela 10.00-11.00

15.01. sobota 10.00-11.00

 

Konsultacje odbywają się wyłącznie online za pośrednictwem platformy Google Meet:

meet.google.com/fxz-cikm-xej

Istnieje możliwość wyznaczenia spotkania poza wskazanym harmonogramem - w innych dniach i godzinach. W takim przypadku proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Metody zarządzania
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Podejmowanie decyzji strategicznych
 • Podstawy zarządzania
 • Techniki pracy menedżera
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne

Zajmowane stanowiska

 • Członek Academy of Management (AOM)
 • Członek British Academy of Management (BAM)
 • Członek European Academy of Management (EURAM)
 • Członek Strategic Management Society (SMS)
 • Członek projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

Specjalizacja naukowo-badawcza

Twórczość organizacyjna
Przedsiębiorczość
Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny
Przywództwo w twórczych organizacjach
Zarządzanie strategiczne

Publikacje

2019

 • Bratnicka-Myśliwiec, K., Wronka-Pośpiech, M., Ingram, T. 2019. Does Socioemotional wealth matter for competitive advantage? A case of Polish family businesses. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15: 123-146.
 • Ingram, T., Bratnicka-Myśliwiec, K. 2019. Organizational resilience of family businesses. Problemy Zarządzania, 17: 186-204.
 • Bratnicka-Myśliwiec, K. 2019. Bogactwo społeczno-emocjonalne i twórczość organizacyjna w przedsiębiorstwie. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

 2018

 • Bratnicka-Myśliwiec, K., Dyduch, W., Bratnicki, M. 2018. Klasyczne modele twórczości organizacyjnej. Implikacje dla tworzenia i przechwytywania wartości. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 161: 29-39. ISSN 1234-9972
 • Bratnicka-Myśliwiec, K., Kulikowska-Pawlak, M., Ingram, T. 2018. O źródłach przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa raz jeszcze. Politykowanie organizacyjne i obustronność organizacyjna. Przedsiębiorczość i Zarządzanie XIX, 6: 9-21. ISSN 1733-2486
 • Bratnicka-Myśliwiec, K. 2018. Organizational Creativity and Task Environment: An Interactionist Perspective. Argumenta Oeconomica, 1(40): 299-315. ISSN 1233-5835
 • Bratnicka, K., Dyduch, W. 2018. Przedsiębiorczość organizacyjna i efektywność organizacyjna. Perspektywa dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa równoległej [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw: 7-19. Poznań: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.  ISBN 978-83-65287-69-4

 

2017

 1. Bratnicka, K. 2017. Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 978-83-7875-361-2
 2. Bratnicka, K. 2017. Rola i znaczenie twórczości organizacyjnej w zarządzaniu organizacjami [w:] C. Olszak (red.) Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej: 15-34. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck. ISBN 978-83-255-9719-1
 3. Bratnicka, K. 2017. Pomiar i ocena rozwoju twórczości organizacyjnej [w:] C. Olszak (red.) Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej: 35-49. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck. ISBN 978-83-255-9719-1
 4. Bratnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T. 2017. Rodzinność i przewaga konkurencyjna – kontekst polskich przedsiębiorstw. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(43): 135-153. ISSN 1734-087X
 5. Bratnicka, K. 2017. Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna i efektywność organizacyjna przedsiębiorstwa: Model mediacji równoległej [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw: 83-102. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 978-83-7417-936-2
 6. Kraśnicka, T., Ingram, T. Bratnicka-Myśliwiec, K. 2017. Relacyjność i profesjonalizacja przedsiębiorstwa rodzinnego. Organizacja i Kierowanie, 176: 299-312. ISSN 0137-5466
 7. Ingram, T., Bratnicka-Myśliwiec, K. 2017. Strategia innowacji poprzez tradycję, profesjonalizm i konkurencyjność przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie,  XVIII (12): 227-240. ISSN 2543-8190
 8. Kulikowska-Pawlak, M., Bratnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T. 2017. The bright side of organizational politics as a driver of firm competitiveness: The mediating role of corporate entrepreneurship. World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 11(11): 2488-2495. ISSN: 1307-6892
 9. Kulikowska-Pawlak, M., Bratnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T. 2017. Relationships between organizational politics and organizational performance: The mediating role of creative leadership. [w:] Relevance in Entrepreneurship Research – Rent XXXI: 1-15 Lund: EIASM.  ISSN 2219-5572