dr Grzegorz Krawczyk

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 304
40-287 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Konsultacje (do odwołania) odbywają się w formie komunikacji zdalnej z wykorzystaniem platformy Google Meet.

Link do konsultacji on-line:

Ze względów technicznych proszę przed konsultacjami sprawdzić aktualny adres do meet.

Konsultacje w semestrze zimowym:

czwartki 8:15-9:45 

Dodatkowo studenci studiów niestacjonarnych mogą umówić się na konsultacje w weekendy. Ze względu na różne godziny odbywania zająć proszę o mail z kilkudniowym wyprzedzeniem z podaniem dnia i godziny, które odpowiadają. Termin będzie ustalony mailowo, link jak powyżej.

Zajmowane stanowiska

  • Członek Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  • Członek Rady Wydziału Ekonomii (2016 - 2019)
  • Członek zespołu ekspertów działającego przy Centrum Badań i Rozwoju przygotowującego raporty dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie na potrzeby Śląskiego Forum Ekspertów

Specjalizacja naukowo-badawcza

- Ekonomika transportu,
- Organizacja transportu miejskiego,
- Polityka transportowa.

Zainteresowania

Zrównoważona mobilność miejska, rozwój rynków publicznego transportu zbiorowego oraz projektowanie rozwoju miejskich systemów transportowych.