Zdjęcie Jerzy  Mikulski

dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. UE

współpraca w ramach umowy zlecenie
1 Maja 47
Bud. E; pok. 305
40-287 Katowice