Zdjęcie Stanisław  Waszczak

dr Stanisław Waszczak

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 316
40-228 Katowice

Konsultacje:


studia stacjonarne

Konsultacje w trybie zdalnym:
mail – stanislaw.waszczak@uekat.pl;
Google Meet: https://meet.google.com/lookup/eidksitaaw

07.09.2022r. (środa), godz.9:30-11:00
14.09.2022r. (środa), godz.9:30-11:00
21.09.2022r. (środa), godz.9:30-11:00
28.09.2022r. (środa), godz.9:30-11:00

studia niestacjonarne

Konsultacje  w trybie zdalnym:
mail – stanislaw.waszczak@uekat.pl;
Google Meet - meet.google.com/lookup/d5f7ijoqt2